Căutare Bune Practici

CENTRUL PENTRU PROMOVAREA ÎNVĂȚĂRII PERMANENTE - CPIP

Organizație sau companie CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE - CPIP
Tipul organizației sau companiei Asociație
Localizarea bunei practici România
Limba pentru conținutul original Română, Engleză
Domeniul de activitate Servicii
Proiect elaborat în parteneriat: SWIDEAS AB din Suedia, Belgia (ASSOCIATION EUROPEENNE DES AGENCES DE DEVELOPPEMENT), Polonia (STOWARZYSZENIE ARID), Romania (ASOCIATIA CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE), Spania (FORMACION PARA EL DESARROLLO E INSERCION, SOCIEDAD LIMITADA și BIOAZUL, SL)
Sector Educație
Tipul de finanțare Co-finanțat cu suportul Comisiei Europene prin programul ERASMUS+
Nivelul de aplicare Național
Durata Octombrie 2019 -Septembrie 2021
Trimis de IRCEM

CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE ASOCIATIE- CPIP

Descriere

Adoptarea unui model de afaceri bazat pe economia circulară (EC) presupune o regândire a modului în care sunt utilizate și fabricate produsele. Mai mult decât atât modelul economiei circulare reprezintă o modalitate de a face față cerințelor pieței, fără constrângerile resurselor limitate, în același timp generând deșeuri minime sau folosind aceste deșeuri ca posibilități de noi business-uri.  Așadar, economia circulară se poziționează ca o alternativă practică și viabilă care poate lua locul unei economi lineare. Proiectul U-ECO urmărește astfel să capteze atenția în principal a antreprenorilor, dar și a publicului larg prin crearea unui spațiu favorabil învățării și experimentării.

Rezultate principale

Principalele rezultate ale proiectului U-ECO presupun:

  • cercetare privind starea actuală a economiei circulare în zona UE, care cuprinde o listă a principalelor probleme legate de o economie liniară, un raport despre zonele cu mai mult potențial de antreprenoriat într-un context circular, inclusiv date ca: domeniul de aplicare al pieței, rata de creștere, structura costurilor și profitabilitatea, o listă a lacunelor de capacitate ale IMM-urilor și a potențialului lor de dezvoltare a pieței.
  • Un catalog electronic (e-catalog) cu 15 profiluri de locuri de muncă care va fi solicitat în următorul deceniu pentru a satisface cererea circulară de muncă și un set de abilități și competențe legate de aceste profiluri
  • Un pachet de training compus din 12 module, care va include și un set de instrumente utile pentru inițierea unei afaceri circulare
  • Un set de 12 studii de caz și bune practici pentru fiecare țară în domeniul ec.circulare
  • 12 Evenimente multiplicatoare pentru diseminarea proiectului.
  • activitate de formare internațională a formatorilor.
  • Instruire locală în țările partenere (estimat la 4 instruiri pe toată durata proiectului)

Întrucât proiectul va dezvolta produse profesionale orientate spre grupul țintă  și servicii durabile care sunt unice la nivelul UE, proiectul U-eco intenționează să atragă antreprenori, profesioniști, companii și alte părți interesate din întreaga Europă. Parteneriatul anticipează să aibă un impact mare nu numai în termenii grupurilor țintă, dar și prin relevanța și utilitatea rezultatelor proiectului.

Prin implicarea în cadrul proiectului, participanții au posibilitatea să înțeleagă diferența dintre modelele liniare și circulare, în special beneficiile asociate pentru mediu, societate și economie.

  • Să fie conștient de numeroasele oportunități de antreprenoriat în acest context.
  • Să-și dezvolte o viziune practică a economiei circulare prin studii de caz și bune practici
  • Să dobândească noi abilități, competențe, instrumente și metode pentru a-și transforma ideile în circulare modele de afaceri și să-și gestioneze afacerea în acest context.

Persoană de contact

Cristina Sas,

cristina.sas@cpip.ro

Site-ul bunei practice

www.cpip.ro

CPIP » U-ECO

0