Căutare Bune Practici

GREEN ENERGY Innovative Biomass Cluster

Organizație sau companie

Green Energy Innovative Biomass Cluster

Tipul organizației sau companiei

Cluster (EMC Asociație)

Localizarea bunei practici

Sfântu Gheorghe, județul Covasna

Limba pentru conținutul original

română

Domeniul de activitate

Promovare concept 1 sat 1 MW din deseuri locale

Proiect elaborat în parteneriat:

 

Sector

Comunitati sustenabile energetic

Tipul de finanțare

Programe Europene

Nivelul de aplicare

Național

Durata

În curs – mai multe proiecte în derulare

Trimis de

IRCEM

Descrierea bunei practici

Misiunea clusterului este de a conecta antreprenorii din domeniul biomasei/bioenergie, organizațiile de cercetare, universitățile și administrația publică pentru a consolida cooperarea, a stimula inovarea, a răspândi cunoștințele în domeniul biomasei, cea mai importantă sursă de energie regenerabilă din România.
Scopul este de a defini soluții inovatoare și de a sincroniza producția și utilizarea biomasei prin dezvoltarea lanțului valoric al biomasei și prin consolidarea cooperării între membrii clusterului.

Clusterul este implicat în mai multe proiecte cu finanțare europeană, cu scopul de a dezvolta comunități sustenabile din punct de vedere energetic în România și Europa de Est, prin furnizarea de servicii de consultanță tehnică, proiectare și furnizare de sisteme de încălzire pe bază de biomasă, educație și informare cu privire la cele mai bune practici precum și promovarea conceptului ”Un sat – 1 MW”.

 Rezultate principale

Peste 180 de sisteme de incalzire mici in aproape 70 de localitati din Romania. Capacotatea totala aprox 25 MW. Clusterul a fost menționat ca model de bune practici în proiectele finanțate de UE Promobio (Promovarea inițiativelor regionale în domeniul bioenergiei), ADC (mobilizarea sprijinului public pentru cooperarea antreprenorială în sectoarele productive strategice din Europa de Sud-Est), Ecrein+ (schimb de experiență cu scopul de a dezvolta instrumente și acțiuni pentru punerea în aplicare a politicilor regionale inovatoare de sprijinire a ecoinovării și a întreprinderilor ecologice), Confindustria: Proactive Change și TREC-Danube (o rețea transnațională de clustere regionale în domeniul energiei din surse regenerabile, al sistemelor energetice și al bioeconomiei).

Clusterul a făcut, de asemenea, pași importanți în direcția trecerii la un nivel internațional, iar în prezent, clusterul a consolidat relațiile cu actorii internaționali, iar din 2016 este membru al organizației ESEIA.

 Contact

Lajos Vajda
e-mail: info@greencluster.ro

 Site-ul bunei practici

https://www.greencluster.ro/romana/biovill.html

0