ATELIERUL MALEN

Descriere

Proiectul vizeză sprijinirea unui număr total de 310 de copii defavorizați în primii 3 ani de funcționare, copii proveniți din familii cu risc ridicat de sărăcie, fără acces la educație și la resurse materiale. Zona geografică de acțiune va fi Regiunea Nord –Vest, respectiv Regiunea Centru, iar prin programele sociale dezvoltate donații de produse proprii, training-uri, ateliere, sesiuni de informare și evenimente sociale, se vizează aspecte problematice precum: lipsa accesului la resurse materiale, igiena precară în familiile dezorganizate și fără resurse, accesul redus la educație timpurie și formare, fenomenul de marginalizare/segregare a copiilor săraci și privați de resurse etc. Miza este de a crește copii într-un mediu sănătos, de a dezvolta stima de sine și încrederea acestora într-un viitor mai bun, cu impact asupra dezvoltării psihice și emoționale asupra acestora.

Nevoile sociale pe care proiectele organizației le acoperă sunt:

 ▪ Sprijin material ca urmare a nivelului ridicat de sărăcie, respectiv nevoia de a locui într-un mediu curat și sănătos;

 ▪ Educație și dezvoltare a abilităților practice, cognitive și sociale – prin integrarea în activități de lucru manual, jocuri de îndemânare și sesiuni de teatru de păpuși;

▪ Dezvoltarea capacității de integrare socială prin sesiuni de training și activități sociale de grup.

Rezultate principale

N/A

Persoană de contact

PAUL RODICA ADRIANA paulrodicaadriana@yahoo.com 0722115277

Site-ul bunei practi

L’Atelier de Paul

Căutare Bune Practici

+1