TWS NORDELECTRON

Descriere:

Un prim grup țintă care formează obiectul misiunii sociale a întreprinderii sociale este format din totalitatea personalului medical din clinicile şi cabinetele stomatologice ale județului Maramureș. Lipsa tehnicienilor specialişti care asigură buna funcţionare a aparaturii medicale din clinicile şi cabinetele stomatologice se rasfrânge asupra populaţiei din zonă care este nevoită să recurgă la serviciile medicale din alte oraşe aflate la zeci de kilometrii distanţă de reşedinţa acestora. 

Alte două componente vizate de misiunea întreprinderii sociale şi importante pentru societate sunt cea de sănătate și cea de educație. Prin repartizarea unei părți din cele 90% de profit realizat de firmă, întreprinderea socială își propune imbunătaţirea stării de sănătate a unui grup de persoane vîrstnice din județul Maramureș, aflate în centrele de îngrijire, prin asigurarea accesului la tratamente medicale stomatologice inovative, moderne care pot asigura confort și calitate vieții. În completarea misiunii sociale, întreprinderea își propune îmbunătățirea nivelului de educație şi a rezultatelor în activitatea școlară a unui grup de până la 15 elevi pasionați de electronică și electrotehnică prin implicarea lor în alte activității educative extraşcolare. Acest grup țintă în care pot fi înglobați elevi aflați în risc de abandon școlar sau proveniți din grupurile vulnerabile (de sărăcie și excluziune socială), elevi cu dizabilități sau copii din comunitățile marginalizate ale județului Maramureș, vor fi beneficiarii unui curs de inițiere în electrotehnică care va fi susținut de administratorul întreprinderii sociale în cadrul Clubului copiilor. Ele vor corelate cu nevoile individuale, familiale și cu situația socio-economică a orașului, pe toata perioada de implementare.

Rezultate principale:

N/A

Persoană de contact:

Mîndru Romeo, mindruromeo@yahoo.com, 0762236164

Site-ul bunei practici:

N/A

Căutare Bune Practici

+1