DANA SUARASAN DESIGN Descriere: Odata cu creșterea veniturilor populației, o parte dintre acestea încep să fie direcționate către satisfacerea nevoilo...

PETRECERE LA CURTE Descriere: Modelul de organizare al întreprinderii sociale este  unul „hibrid” combinând tehnici antreprenoriale și instrumente de...

ARTICS FOTO VISION Descriere: Activitatea va face obiectul unei gestionări responsabile și transparente, îndeosebi prin asocierea angajaților săi, a c...

PATRIMONIC INTERNAȚONAL Descriere:Principala problemă identificată cu care se confruntă beneficiarii din grupul țintă este lipsa accesului la informaț...
FEELINGNEST Descriere: Obiectivul social este dezvoltarea și comercializarea de produse si servicii on line si off line de tip B2B si B2C de sănătate...
TWS NORDELECTRON Descriere: Un prim grup țintă care formează obiectul misiunii sociale a întreprinderii sociale este format din totalitatea personalul...