Căutare Bune Practici

Bune practici în economia circulară

În această secțiune există o prezentare generală a bunelor practici în cadrul economiei circulare, elaborate de părțile interesate de pe teritoriul național (companii, asociații, instituții etc.), angajate în căi orientate spre închiderea ciclurilor și prevenirea risipei de resurse și îmbunătățirea resurselor la fiecare nivel al lanțului valoric, în realizarea de noi modele de afaceri și de proiectare în sistemele industriale, urbane și teritoriale. Acest lucru are scopul de a promova cunoașterea și diseminarea excelenței și modul românesc de a face economia circulară, „calea română pentru economia circulară”, și de a promova posibilitatea de replicare a poveștilor de succes din țara noastră.

Baza de date ROCESP privind bunele practici se actualizează datorită colaborării tuturor participanților la ROCESP care împărtășesc experiența lor, compilând fișele de bune practici ale economiei circulare.

Scopul este de a consolida, la nivel european și nu numai, rolul României ca țară-cheie pentru promovarea, punerea în aplicare și diseminarea principiilor economiei circulare cu valoare adăugată ridicată, crescând în același timp ponderea și reprezentativitatea țării noastre în comunitatea internațională.

În același timp, o revizuire a bunelor practici urmărește să creeze cunoștințe comune, răspândite și partajate cu privire la perspectivele și implicațiile reale ale aplicațiilor pe care le oferă economia circulară.

Versiunea finală a platformei ROCESP (Romanian Circular Economy Stakeholder Platform) va consta în colectarea exactă a bunelor practici privind economia circulară trimise de către părțile interesate prin elaborarea formularului „Format de bune practici ROCESP”, disponibil online în formatul de mai jos, dezvoltat pentru a putea cataloga și returna într-un mod organizat, cuprinzător și consecvent din punct de vedere științific diferitele strategii, instrumente, proiecte, acțiuni ale economiei circulare aplicate, diferitelor sectoare și domenii.

Organizație sau companie
SC RIWOWI LINE SRL
Tipul organizației sau companiei
Societate cu răspundere limitată
Țara
România
Domeniul
Productie
Sector
Construcții, Clădiri, Infrastructură
Nivelul de aplicare
National
Trimis de
IRCEM

Pe piața românească a construcțiilor nu există multe produse ecologice, așa că a existat o nișă pe piața izolației termice. LanaTerm folosește lână de oaie pentru a crea izolație termică pentru clădiri.

Viziunea companiei este aceea de a păstra lumea în starea ei naturală, fără să o altereze. Punând pe piață izolații termice de cea mai bună calitate, păstrând de asemenea principiul ecologic, LanaTerm devine cea mai bună alternativă a izolațiilor termice “clasice”, chimice și nocive.

Organizație sau companie
Centrul Urban de Inițiative Bune – Cuib
Tipul organizației sau companiei
Societate cu răspundere limitată
Țara
România
Domeniul
Servicii
Sector
Consum Sustenabil
Nivelul de aplicare
National
Trimis de
IRCEM

CUIB sprijină producătorii locali, consideră apa mai degrabă un drept decât un produs și oferă un cadru pentru practicarea comerțului echitabil și o economie axată pe partea sa umană, mai degrabă decât pe cea materială. Vrem să fim oameni, nu bunuri. Este o întreprindere socială înființată și dezvoltată de Asociația Pentru Mai Bun pentru a promova inițiative de scurtare a lanțului consumator-producător, pentru a stabili o relație directă de încredere între producător și consumator, spre deosebire de distribuția anonimă și standardizată pe scară largă. Asigurarea diversității produselor este unul dintre principiile de funcționare. Consumatorii redescoperă prin această rețea adevăratul gust al produselor locale de sezon.

Scopul proiectului, cu o abordare de pionierat unică în România, este de a oferi alternative de consum sustenabil, care să diminueze impactul negativ asupra mediului și care să sporească impactul pozitiv în comunitate. CUIB funcționează sub forma unui spațiu multidimensional întrucât cuprinde un bistro, un magazin cu produse și spațiu pentru evenimente cultural-educative.

Organizație sau companie
CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE ASOCIATIE- CPIP
Tipul organizației sau companiei
Asociatie
Țara
România
Domeniul
Servicii
Sector
Educație
Nivelul de aplicare
National
Trimis de
IRCEM

Proiectul U-ECO crează oportunități pentru antreprenori prin care pot să își poziționeze afacerea într-un context circular și să dezvolta strategii viitoare urmând o abordare circulară. De asemenea ei au posibilitatea să conștientizeze că  lansarea unei afaceri într-un context circular nu este doar favorabilă pentru mediu ci și creează valoare adăugată în societate, iar în plus, va fi, mai profitabilă decât cea liniara.

Acest proiect este orientat către învățarea continuă urmărind să aibă un impact pozitiv la nivel local prin îmbunătățirea abilităților și capacității de grupuri țintă și părților interesate cu privire la modelele de afaceri ale EC și oportunitățile conexe. Acesta este mai ales relevant în situația actuală de criză economică și supraexploatarea resurselor planetei, forțându-i astfel pe antreprenori să-și schimbe modelele de afaceri actuale.

Organizație sau companie
„Reused, Recycled and Upcycled Clothes and Accessories”
Tipul organizației sau companiei
Societate cu răspundere limitată
Țara
România
Domeniul
Servicii
Sector
Textile
Nivelul de aplicare
National
Trimis de
IRCEM

Soluții integrate și totale de gestionare a deșeurilor pentru 6 fluxuri principale de deșeuri asociate gospodăriilor și IMM-urilor (DEEE, materiale plastice, PET, sticlă, becuri de iluminat, carton) sunt disponibile în România ca o dezvoltare de pionierat pentru sud-estul Europei printr-o investiție privată care a început din nou în 2012. Green Group reunește mărci care abordează fiecare un ciclu de producție care se ocupă de fluxuri individuale de deșeuri, plus o rețea de puncte de colectare răspândite în întreaga Românie. Toate au fost dezvoltate ca o abordare etapizată, aceasta din urmă fiind rețeaua de colectare și instrumentele de piață asociate pentru gestionarea integrată a datelor de la producător (gospodărie) până la reprelucrare.

Organizație sau companie
Green Group Holding
Tipul organizației sau companiei
Companie privată
Țara
România
Domeniul
Gestionarea deșeurilor
Sector
Reciclare
Trimis de
IRCEM

Soluții integrate și totale de gestionare a deșeurilor pentru 6 fluxuri principale de deșeuri asociate gospodăriilor și IMM-urilor (DEEE, materiale plastice, PET, sticlă, becuri de iluminat, carton) sunt disponibile în România ca o dezvoltare de pionierat pentru sud-estul Europei printr-o investiție privată care a început din nou în 2012. Green Group reunește mărci care abordează fiecare un ciclu de producție care se ocupă de fluxuri individuale de deșeuri, plus o rețea de puncte de colectare răspândite în întreaga Românie. Toate au fost dezvoltate ca o abordare etapizată, aceasta din urmă fiind rețeaua de colectare și instrumentele de piață asociate pentru gestionarea integrată a datelor de la producător (gospodărie) până la reprelucrare.

Organizație sau companie
SC Genesis-Biotech SRL
Type of organisation
Companie privată
Țara
România
Domeniul
Alimentare electrică
Sector
Inovație și investiții
Nivelul de aplicare
Local
Trimis de
IRCEM

Funcționând ca un antreprenor responsabil de prelucrarea deșeurilor, Proiectul Genesis Biopartner a folosit zilnic capacitatea de până la 50 de tone de materie organică pentru a cogera energie electrică și termică / încălzire.

Deoarece biomasa poate fi stocată în tancuri, se consideră că producția poate fi mai bine prognozată pe baza disponibilității materiilor prime în comparație cu orice altă tehnologie regenerabilă.

În timp ce initial a fsot conceput pentru a prelucra plante energetice cum ar fi porumbul tăiat în principal din agricultura locală, aceasta a devenit în curând o provocare care necesita optimizarea procesării. Fabrica prelucrează acum aproximativ 20 mii tone de materie organică, care reprezintă 93-97% din biomasa necesară datorită capacității operaționale existente.

Ca atare, proiectul oferă o alternativă durabilă excelentă pentru grupul industrial în care se află, transformând deșeurile în energie și, de asemenea, generând subproduse precum îngrășământul organic.


Organizație sau companie
Asociația Ecotic (ONG)
Tipul organizației sau companiei
ONG
Țara
România
Domeniul
Inovare, Servicii
Sector
Educație
Nivelul de aplicare
Municipalități
Trimis de
IRCEM

Proiectul educațional a avut ca scop creșterea gradului de conștientizare privind protecția mediului și dezvoltarea durabilă, concentrându-se pe gestionarea eficientă a deșeurilor electrocasnice, electrice și electronice (DEEE). A fost conceput atât pentru publicul larg, cât și pentru copiii cu vârste cuprinse între 6-14 ani.

Elementul central al Caravanei este o expoziție mobilă care prezintă zece tipuri de DEEE demontate, pentru a prezenta diferitele componente ale acestora și pentru a face publicul larg să înțeleagă consecințele sistemelor actuale de gestionare deficitară a deșeurilor electrice.

Deșeurile DEEE sunt o categorie specială, deoarece articolele conțin substanțe periculoase (de exemplu, cadmiu, mercur, plumb, metale grele, metale rare și prețioase etc.) și gaze cu efect de seră. Cel mai important fapt este că toate aceste resurse de pământ valoroase și finite pot fi reciclate dacă obiectul de uz casnic este predat într-o locație dedicată DEEE-urilor. Aceasta este o modalitate de a reutiliza în continuare resursele existente care ar deveni epuizate altfel și, de asemenea, de a evita eliberarea de gaze cu efect de seră în atmosferă.

Principala atracție a proiectului a fost Caravana – expoziția mobilă a DEEE, unde au fost prezentate și expuse în spectacol 10 articole de echipament dezasamblate (monitor CRT, frigider, mașină de spălat, telefon fix, telefoane mobile, laptop, computer, jucărie și fier) cazuri; rolul lor a fost de a transmite mesajul de reciclare a DEEE, subliniind conținutul lor de substanțe periculoase, dar și potențialul lor de reutilizare ca materii prime secundare. De asemenea, pe 3 monitoare LCD din interiorul rulotei a rulat o animație menită să ofere informații esențiale despre reciclarea echipamentelor electronice.

Caravana a călătorit prin România, astfel încât publicul larg să poată interacționa cu ușurință. Proiectul a fost finanțat timp de 2 ani între 2014 și 2016. De asemenea, au fost organizate ateliere cu copii de la școală. ECOTIC și partenerii săi urmăresc implicarea activă a cel puțin 200 de școli din România în activități educaționale privind protecția mediului. În același timp, publicul larg din orașele vizitate este și el participant activ, deoarece Caravana este menită să staționeze în cel puțin 30 de piețe publice din toată țara.

Organizație sau companie
PlastiCircle(ONG)
Tipul organizației sau companiei
ONG
Țara
România
Domeniul
Servicii
Sector
Plastic, Deșeuri, Reciclare
Nivelul de aplicare
Internațional
Trimis de
IRCEM

Proiectul PlastiCircle își propune să dezvolte și să implementeze un proces holistic pentru creșterea ratelor de reciclare a deșeurilor de ambalaje în Europa. Acest lucru permite reprocesarea din nou a deșeurilor de plastic în același lanț valoric.

 

Acest proces are în vedere patru axe: colectare (pentru a crește cantitatea de ambalaje colectate), transport (pentru a reduce costurile plasticului recuperat), sortare (pentru a crește calitatea plasticului recuperat) și valorificare prin realizarea de produse cu valoare adăugată, respectiv: componente auto (de ex. capace pentru motoare / bare de protecție / tablouri de bord), membrane bituminoase de acoperiș, foi de asfalt, pâsle de acoperiș, mobilier urban (de ex. garduri / banci / pereți de protecție).

Organizație sau companie
SC Bulb & Brut SRL
Tipul organizației sau companiei
SRL
Țara
România
Domeniul
Design industrial
Sector
Industrii creative
Nivelul de aplicare
Național
Trimis de
IRCEM

Bulb27 este un proiect de artă aplicată pe obiecte industriale și vintage. Fie că vorbim despre navete industriale utilizate în industria textilă de la fostul G.D.R. sau claxoanele folosite la mașinile Ford model T din anii ’40, obiectele transpuse în lămpi își pierd funcția primară și în unele cazuri imită structurile organice sau industriale.

Promotorul, Andrei Ignia, este un tânăr artist și designer care transformă obiecte vechi în lămpi noi. Lămpile sunt create din obiecte „gata făcute” și prin intervenție artistică în structura obiectelor vechi, funcție sau prin juxtapunere. Acest model de bună practică a fost inițiat din pasiune și în timp valorificarea obiectelor vechi în obiecte funcționale noi a devenit o afacere care prelungește, de asemenea, durata de viață utilă a deșeurilor și le conferă o valoare economică ridicată. Obiectele sunt vândute în magazinele de design și în licitații.

Organizație sau companie
Hubrica
Tipul organizației sau companiei
Asociație
Țara
România
Domeniul
Servicii
Sector
Industrii creative\regenerarea urbană
Nivelul de aplicare
Național
Trimis de
IRCEM

Hubrica este o agora creativă–respectiv, un proiect de colaborare, care a început în 2016 și este întreținut de finanțarea proprie a artiștilor. Este compus din 13 ateliere și aproximativ 30-40 de „reclame” individuale. Inițiativa include mai mulți oameni axați pe creație (artiști, designeri, arhitecți, producători etc.) care colaborează într-o abordare sistemică de proiectare. Ei pot elabora un concept de produs, iar următoarea persoană îl va prototipa (există sculptori, producători cu mașini de control numeric computerizat etc.) Designerii de interior lucrează cu pictori și sculptori în proiectele lor.

Ei intenționează să schimbe peisajul urban – funcționează într-o fabrică veche de mobilă din zona industrială din Iași. Comunitatea din jur vede deja îmbunătățiri. În peisaj (iluminat stradal și clădiri)

Organizație sau companie
Green Energy Innovative Biomass Cluster
Tipul organizației sau companiei
Asociație
Țara
România
Domeniul
Inovare,Servicii
Sector
Reciclare, Recuperare materiale, Energie regenerabilă
Nivelul de aplicare
Național
Trimis de
IRCEM

Biomasa obținută din resurse forestiere și agricultură este o sursă importantă de energie regenerabilă în multe regiuni din Europa. Ea poate fi utilizată  pentru a furniza energie electrică și căldură către menaje, industrie și clădiri publice. În consecință, ea stimulează dezvoltarea economică locală, mai ales în zonele rurale și contribuia încetinirea schimbărilor climatice. În Europa, apare un număr tot mai mare de așa numite sate bazate pe bioenergie, care contribuie la reducerea costurilor și asigurarea siguranței energetice ale localității respective. Un sat bazat pe bioenergie poate fi o așezare rurală (sat, comună, grup de sate etc) în care principala sursă de energie provine din biomasă sau alte surse de energie regenerabile. De regulă, se folosesc diverse soluții tehnice cum ar fi boilere pe bază rumeguș, cuptoare cu peleți, boilere pe bază de bușteni, instalații de biogaz, instalații de cogenerare bazate pe rumeguș.

Sate precum Jühnde în Germania, Güssing în Austria și Samsø în Danemarca au fost pionieri în acest demers iar astăzi aceste țări numără câteva sute de asemenea sate. Este momentul ca aceste exemple de bună practică să fie transferate către SE Europei.

 

Organizație sau companie
Clusterul Green Energy
Tipul organizației sau companiei
Cluster (EMC Asociație)
Țara
România
Domeniul
Promovare concept 1 sat 1 MW din deseuri locale                Sector
Comunitati sustenabile energetic
Nivelul de aplicare
Național
Trimis de
IRCEM

Fiecare administratie publica locala din tara (>3200) are terenuri, suprafete pe care exista vegetatie verde. In fiecare an aceste terenuri sunt curatate, toaletate, intretinute. La nivelul fiecarei localitati rezulta o cantitate imensa de desuri de lemn, care daca este bine gestionat, bine organizat se obtine o cantitate de biomasa suficienta, care asigura pentru comunitatea respectiva independenta energie termice pentru localitate.

Clusterul Inovativ al Biomasei Green Energy din România a fost înfiinţat în 2011, de către producători de biomasă, de centrale termice, consumatori de biomasă, autorități publice, universităţi, entități de cercetare și firme de consultanţă. Este o asociere liberă de cooperare, cu elemente inovative şi de cercetare care poate contribui la dezvoltarea acestei activităţi, la obţinerea şi valorificarea biomasei ca sursă de energie regenerabilă cu toate aspectele ce se leagă de acest domeniu.

 

Organizație sau companie
Grupul de companii Chimica
Tipul organizației sau companiei
Companie privată
Țara
România
Domeniul
Gestionarea deșeurilor                                                                      Sector
Plastic
Nivelul de aplicare
Național
Trimis de
IRCEM

Descompunerea deșeurilor din plastic prin piroliză, reintroducerea gazului obținut în sistemul energetic de pe platforma Orăștie, comercializarea dieselului sintetic obținut, rafinăriilor interesate

Chimica Orăștie este o companie producătoare de articole din plastic din România. A fost înființată în anul 1937, sub denumirea de „Stația de încercare Astra”, profilul de bază al întreprinderii fiind cel al produselor speciale, având și un sector de metalurgie necesar deservirii profilului de bază. În prezent compania produce articole pentru grădină, navete pentru transport, repere auto și tehnice, bidoane și butoaie din plastic și matrițe pentru injecție materiale. Chimica Orăștie produce în principal repere injectate din material plastic și matrițe de injecție pentru industria auto, fiind unul dintre furnizorii TIER 2 principali de piese și componente auto din plastic pentru grupul Dacia Renault.

Organizație sau companie
ECO Bihor
Tipul organizației sau companiei
Companie privată
Țara
România
Domeniul
Gestionarea deșeurilor                                                                      Sector
Servicii publice
Nivelul de aplicare
Național
Trimis de
IRCEM

Societatea S.C.ECO BIHOR SRL din Oradea a fost înfiinţată de către KEVIEP Kft Ungaria la începutul anului 2004, desfăşurându-şi activitatea, pe baza contractului de parteneriat public privat încheiat între Consiliul Local Oradea şi KEVIEP Kft în anul 2003 . Conform acestui parteneriat toate deşurile generate la nivel judetean atat de la populaţie cat şi de la instituţii publice sunt transportate la ECO BIHOR unde ele sunt tratate, reciclate sau depozitate controlat în mod ecologic.

S.C. ECO BIHOR SRL exploatează şi administrează pe o perioadă de 20 de ani depozitul ecologic de deşeuri judeţean din ORADEA, staţia de sortare a deşeurilor reciclabile, staţia de compost pentru deşeuri vegetale si statia de tratare mecano-biologica a deseurilor menajere si asimilabile.

Organizație sau companie                                                              DANA SUARASAN DESIGN                                                          Tipul organizației sau companiei
SRL
Țara
România
Domeniul
Producție                                                                      
Nivelul de aplicare
Național
Trimis de
IRCEM

Ideea acestui proiect este crearea unui magazin online dedicat publicului feminin care să reunească o colecție de piese care sa vorbească despre acele femei puternice care nu se tem să își pună in valoare feminitatea

Deasemene, această bună practică are și o componentă socială, respectiv realizarea de proiecte sociale cum ar fi crearea unui plan de crestere a demnitatii femeilor in devenire din doua centre de plasament prin furnizarea garderobei anuale, atat de necesara pentru a reda femeilor increderea in ele. Acesta constă în furnizarea garderobei personale pentru 13 adolescente din centrele de plasament: Căsuța Bucuriei (7 ) și Centrul Amic (6).

 

Organizație sau companie                                                             PETRECERE LA CURTE                                                      Tipul organizației sau companiei
SRL
Țara
România
Domeniul
Servicii de organizare evenimente                                                 Nivelul de aplicare
Național
Trimis de
IRCEM

Întreprinderea socială prestează servicii de organizare evenimente,alte activitati recreative si distractive.În mod particular, întreprinderea socială facilitează organizarea de petreceri la curte prin punerea la dispoziția clienților săi a un spațiu acoperit și dotat cu aparate electrocasnice: petreceri pentru copii (zile de naștere, onomastice, ”ziua copilului); petreceri pentru adulți și copii (familii); activități recreative –distractive  ori zile de relaxare în aer liber pentru adulți și copii; evenimente corporate într-o ambianță plăcută și relaxantă prin punerea la dispoziție a spațiului și amenajarea acestuia într-o sală de conferințe, mini excursii în natură.

Proiectul are un impact major asupra persoanelor din rândul grupurilor vulnerabile. Întreprinderea se implică activ în dezvoltarea programelor sociale, propune măsuri de impact social și contribuie la aplicarea acestora.

Organizație sau companie                                                           ARTICS FOTO VISION                                                              Tipul organizației sau companiei
SRL
Țara
România
Domeniul
Activitati fotografice                                                              Nivelul de aplicare
Național
Trimis de
IRCEM

Întreprinderea își propune să devină un actor al economiei sociale, al cărui principal obiectiv este cel de a avea o incidență socială mai curand decât cel de a genera profit. Întreprinderea va funcționa pe piață prestând servicii fotografice în mod antreprenorial și inovator și iși va utiliza excedentele, cu predilecție, în scopuri sociale.

Grupul țintă,respective beneficiari direcți și indirecți sunt copiii din centrele de plasament care vor beneficia de sesiuni foto gratuite cu ocazia zilelor de nastere, șomerii de lunga durata care au nevoie de fotografii pentru întocmirea unui CV, persoane din grupuri vulnerabile/mesteșugari care doresc promovarea produselor realizate/serviciilor prestate dar nu își permit achiziționarea serviciilor foto-5 sedințe de fotografie de produs/an, tinerii în risc de săracie care vor beneficia de workshop-uri de fotografie.

Organizație sau companie                                                           PS Solutions – Publicitate si Solidaritate                             Tipul organizației sau companiei
N/A
Țara
România
Domeniul
Activități ale agențiilor de publicitate                                             Nivelul de aplicare
Național
Trimis de
IRCEM

PS Solutions - Publicitate si Solidaritate     

Misiunea organizației este oferirea unei alternative de ocupare si reintegrare in comunitate a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile in special persoane cu dizabilități, tineri care au iesit din sistemul de protectie a copilului, membrii familiilor monoparentale in risc de saracie, someri de lunga durata, etc care nu pot fi angajate pe piața liberă a muncii. Misiunea intreprinderii sociale este de a oferi know how si indrumare in procesul de crestere a vizibilitatii pe piata muncii prin accesul la o platforma de publicitate unde acestia pot sa invete tehnici de promovare, brand personal (cu ajutorul materialelor video puse la dispozitie in mod gratuit), pot realiza un profil personal care sa contina informatii cu privire la abilitati, competente detinute etc si pot interactiona cu alti agenti economici care sunt in cautarea de angajati

In acest sens intreprinderea sociala se va baza pe valori precum: lupta pentru incluziune sociala si impotriva excluderii sociale, oferirea de sanse egale,tratarea tuturor (membrii, angajați, clienti, furnizori) cu corectiudine si respect, dezvoltarea resurselor umane implicate in intreprindere, Crearea unui mediu prietenos și sigur pentru angajați și membri, respect, curaj, creativitate și impact.

 

Organizație sau companie
S.C. PATRIMONIC INTERNATONAL
Tipul organizației sau companiei
N/A
Țara: România                                                                                  Domeniul
Producție/Servicii                                                                    Sector
N/A
Nivelul de aplicare
Național
Trimis de
IRCEM

Obiectivul social în ansamblu este îmbunătățirea actului educațional în cadrul unităților de învățământ special pentru deficienți de vedere din România astfel încât acești copii instituționalizați să poată beneficia de o educație adaptată nevoii lor în vederea prevenirii, tratării si dezvoltării intelectuale ale acestora, creșterea calitătii vieții și integrarea în societate.

Organizație sau companie                                                              FEELINGNEST                                                                            Tipul organizației sau companiei
SRL
Țara
România
Domeniul
Servicii de psiho-oncologie, cercetare și inovare în domeniul psiho-oncologiei, educație                                                             Nivelul de aplicare
Național
Trimis de
IRCEM

Feelingnest se ocupă de dezvoltarea unei platforme web care să faciliteze accesul grupurilor vulnerabile la o serie de servicii de suport psihologic, urmârind integrarea celor mai moderne tehnologii din domeniul informatic;Aceasta susține inovarea și competitivitatea în domeniile: sănătate, psihologie, asistență socială și formarea specialiștilor prin crearea, adaptarea și oferirea unor servicii integrate pe o platfomă web, resursă care lipsește din oferta principalilor competitori din domeniu. Deasemenea ajută la accelerarea progresului și proceselor de eficientizare a accesului la servicii psihologice integrate și adaptate la nevoile specifice ale bolnavilor cronici (cancer) prin oferirea unor resurse disponibile în timp real, rapid și user-friendly.

Astfel această bună practică contribuie la facilitarea acceptării de către populația largă a serviciilor de sănătate disponibile într-un format modern, care depășește astfel barierele impuse de serviciile oferite clasic, față în față, în cabinete și birouri;

Organizație sau companie                                                              ATELIERUL MALEN                                                                        Tipul organizației sau companiei
ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ
Țara
România
Domeniul
Producția de articole textile, in paralel cu educarea beneficiarilor sociali prin diverse metode                               Nivelul de aplicare
Național
Trimis de
IRCEM

Scopul și misiunea întreprinderii sociale este de a veni în sprijinul copiilor defavorizați și a familiilor din care fac parte, prin programe de educație, ateliere de lucru manual, respectiv prin programe de sprijin material.

Beneficiarii activității sociale vor fi copii cu vârsta cuprinsă între 1-18 ani, proveniți din familii cu risc ridicat de sărăcie sau din centrele de plasament – aria de acoperire a grupului țintă fiind una națională, preponderent din regiunile de dezvoltare Nord-Vest și Centru. Copii sprijiniți vor beneficia de programele educaționale și de sprijin material –financiar, respectiv training-uri, ateliere, sesiuni de informare și evenimente sociale, teatru de păpuși, excursii educaționale în natură, sesiuni de întâlniri de joacă, donarea de produse, fabricarea și donarea lenjerii de pat, respectiv a lenjeriilor de corp* (mențiune – destinate exclusiv donației, nu vânzării).

Organizație sau companie                                                              TWS NORDELECTRON                                                              Tipul organizației sau companiei
ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ
Țara
România
Domeniul
Acordarea asistenţei tehnice de specialitate                              Nivelul de aplicare
Național
Trimis de
IRCEM

Activitatea principală desfășurată de întreprindere constă în acordarea asistenței tehnice de specialitate prin punerea în funcțiune/instalarea şi mentenanța aparaturii şi a dispozitivelor medicale utilizate în spitalele, clinicile şi cabinetele stomatologice din județul Maramureș, repararea echipamentelor electronice şi optice. Desemenea întreprinderea socială își propune desfășurarea și a altor activități de reparare a echipamentelor și dispozitivelor electronice industriale.

Întreprinderea socială se adresează în principal medicilor stomatologi și comunităţilor pe care aceştia le deservesc, iar nevoile sociale acoperite de către întreprindere sunt nevoi de ordin tehnic, fără de care acest grup nu poate satisface nevoile medicale stomatologice ale comunităților izolate din Maramureş. Zona geografică de acţiune a întreprinderii sociale se intinde la est de Munţii Gutâi acoperind tot Maramuresul istoric. Întreprinderea socială doreşte să acopere golul existent în zona menţionată, cu personal tehnic specializat care să asigure funcţionarea clinicilor şi cabinetelor stomatologice fără întreruperi semnificative în fluxul acordării asistenţei medicale comunităţilor din oraşele, comunele şi satele maramureşene.

 

Organizație sau companie                                                              SC ROOTS & FRUITS                                                                  Tipul organizației sau companiei
SRL
Țara
România
Domeniul
Producție, alimentație publică                                               Nivelul de aplicare
Național
Trimis de
IRCEM

Obiectivul social al întreprinderii este ajutorarea persoanelor ce aparțin diverselor grupuri vulnerabile, precum persoane aflate la marginea saraciei, persoane care sufera de boli cronice si copii ce apartin mediilor defavorizate prin urmatoarele programe sociale: crearea de locuri de munca pentru persoane vulnerabile, oferirea de prânzuri gratuite pentru copii, realizarea de ateliere gratuite pentru persoane care suferă de cancer si realizarea de ateliere gratuite despre hrană, sănătate și circularitate pentru copii.

Grupul țintă pentru care activează organizația sunt persoanele ce aparțin grupurilor vulnerabile definite conform legii, unul din obiectivele fiind integrarea pe piața muncii a acestor persoane, având ca scop creșterea stimei de sine, realizarea de venituri și implicit creșterea calității vieții familiei lor. Acest obiectiv se pliază pe nevoia definită la nivel național de îmbunătățire a gradului de ocupare pe piața muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. Cel de-al doilea grup vulnerabil sunt persoanele cu diverse afecțiuni și boli cronice precum cancer, care au o dietă restrictivă în ceea ce privește consumul de carne. Procentul acestor persoane este unul foarte crescut datorită consumului ridicat de carne în rândul populației din România. Pentru a întâlni nevoia de reducere a consumului de carne, produsele organizației sunt integral de natură vegetală și provin în mare parte din alimente sursă cultivate regenerativ la nivel local.

 

Organizație sau companie                                                              RICSI STEEL                                                                                Tipul organizației sau companiei
SRL
Țara
România
Domeniul                                                                                            FABRICARE DE FIRE METALICE, ARCURI SI LANTURI                Nivelul de aplicare
Național
Trimis de
IRCEM

Afacerea propusă împletește perfect problema locurilor de muncă pentru grupurile vulnerabile cu dezvoltarea durabilă. Asta deoarece persoanele cu care compania va lucra vor avea si capacitatea de a lucra manual cu materiale reciclabile (fier, alame, cupru sau lemn). Conducerea societății se va preocupa să identifice si să dezvolte o gamă cât mai largă de produse lucrate manual, create din materiale reciclabile, care sunt căutate si în ziua de azi, precum obiecte artizanale unicate si scule agricole, dar si alte produse din metal ce înglobează un volum ridicat de muncă manuală precum: (matrițe prin prelucrare la cald si tratamente termice), arcuri pentru mașini si căruțe. Nu vor fi neglijate nici serviciile de reparații a arcurilor atât pentru persoane fizice cât si pentru întreprinderi cu o flote de mașini.

Ceea ce se încearcă prin această afacere este oferirea șansei unei vieți demne unor persoane vulnerabile trecute de 50 de ani, menținerea meșteșugului prelucrării manuale a deșeurilor feroase si neferoase si contribuirea la dezvoltarea durabila prin valorificarea la un nivel superior a deșeurilor metalice

 

Organizație sau companie                                                              ARTĂ VECHE MARAMUREȘANĂ                                            Tipul organizației sau companiei
SRL
Țara
România
Domeniul                                                                                  Atelier de creatie destinat productiei de obiecte decorative traditionale din lemn, metal, piele si material textil             Nivelul de aplicare
Național
Trimis de
IRCEM

Misiunea sociala a întreprinderii este de a veni în sprijinul a minim 30 de copii / an, elevi ce urmează învățământul primar sau gimnazial în cadrul unităților de învățământ din regiunea Nord-Vest, copii care provin din familii vulnerabile, copii aflați în risc de sărăcie și excluziune socială și/sau în risc de abandon școlar. Programele sociale vor fi finanțate prin contracte de sponsorizare încheiate cu școlile selectate și vor fi personalizate în funcție de situația copiilor identificați în grupul țintă. Astfel, se vor înființa burse de studii, materiale didactice și auxiliare, îmbrăcăminte, transport de la – până la școală, meditații, și alte nevoi ce vor fi identificate în colaborare cu unitățile de învățământ, pentru o perioadă de minim 2 ani.

În plus vor fi sponsorizate prin intermediul unor organizații neguvernamentale (care are activități educaționale, de protecție socială și de promovare a drepturilor copiilor, cu reprezentare la nivel național, în cel puțin 10 județe), cel puțin 3 ateliere de creație/an, inclusiv transportul și cazarea în sistem All Inclusive pe o perioada de 7 zile, într-un cadru natural, nepoluat din Maramureșul Istoric, pentru minim 20 de copii din aceste categorii vulnerabile.

Organizație sau companie                                                              RIVER SONG INN                                                                        Tipul organizației sau companiei
SRL
Țara
România
Domeniul                                                                                  Servicii                                                                                           Nivelul de aplicare
Național
Trimis de
IRCEM

Întreprinderea dorește repartizarea a minim 90% din profitul rezultat din activitatea economică, către una sau mai multe ONG-uri identificate la nivel naţional ce au ca scop oferirea de consiliere şi suport pentru copiii cu sindrom DOWN, în vederea asigurării unor servicii integrate, ce constau în asigurarea de servicii sociale, medicale, socio-medicale, psihologice, educaționale etc., pentru prevenirea excluziunii sociale sau a situației de vulnerabilitate. Măsurile de sprijin vor fi oferite grupului vulnerabil indentificat (persoane cu dizabilităţi fizice sau mentale), respectiv sprijinirea a minim 24 de copii diagnosticaţi cu sindromul DOWN. De asemenea, se doreşte asigurarea cazării în mod gratuit, în tabere recreaţionale, copiilor din grupul ţintă menţionat, minim 3 tabere/an pentru un total de 24 de copii cu sindrom DOWN, în cadrul Pensiunii „” (întreprinderea socială nou înfiinţată), pe o perioadă de 3-5 zile pe an, în baza unor contracte de sponsorizare încheiate cu ONG-urile menţionate. Întreprinderea socială va asigura şi cazare în mod gratuit, în vederea organizării de tabere recreaţionale, minim 3 tabere/an pentru un total de 24 de copii cu sindrom DOWN şi a familiilor acestor copii, în cadrul Pensiunii „”, pentru o perioadă de 3-5 zile pe an, în baza contractelor de sponsorizare încheiate cu ONG-urile, cu scopul de a oferi informare, asistență şi sprijin moral/consiliere psihologică părinţilor, pentru a facilita comunicarea dintre aceştia şi copii.