Grupul consultativ 10 | Educație și formare pentru economie circulară

Cadrul temei abordate de GC:

Grupul consultativ își propune să contribuie la accelerarea tranziţiei spre economia circulară prin transformarea sectorului educațional și cel al formării, adaptat la cerințe europene.De asemenea, se va pune accent pe modul în care se va face trecerea la un comportament circular prin educație și formare, pentru atingera obiectivelor de dezvoltare durabilă conform Agendei 2030.

Obiectivele GC:

 • Examinarea mecanismelor de sprijin capabile să mobilizeze potenţialul acestor sectoare;
 • Identificarea elementelor cheie ale reformei privind dezvoltarea curriculei, standardelor ocupaționale etc. pentru înglobarea principiilor economiei circulare în aceste sectoare;
 • Stimularea cunoașterii și diseminării bunelor practici în acest domeniu pentru a crește capacitatea de programare a intervențiilor în teritoriu, în conformitate cu formatul comun al platformei ROCESP și în conformitate cu formatul platformei europene ECESP;
 • Dezvoltarea cadrului de reglementare pentru sprijinirea consumului și o producție sustenabile în cadrul unităților educaționale și de formare la nivel național și european;
 • Oportunități de colaborare între părțile interesate.

Mod de lucru:

Întâlniri cu toți participanții la fiecare 3-4 luni și actualizări prin telematica la fiecare 20-40 de zile.

Pentru viitor, se preconizează:

 • Colectarea altor bune practici din domeniu în conformitate cu formatul definit.
 • Atelier de lucru pe teme specifice, util pentru tranziția către economia circulară.

Descrierea produselor preconizate:

 • Atelier tematic intitulat „Gradul de adoptare a principiilor economiei circulare în curricula universitară”;
 • Revizuirea anuală a informațiilor, cu referire la cele mai importante documente de politică europeană și națională privind adoptarea principiilor economiei circulare pe toate ciclurile educaționale și de formare, identificând diferitele teme de intervenție, factori determinanți, nevoi, bariere și soluții potențiale oferite prin studii de caz și bune practici colectate și analizate.

Competențe tehnice specifice:

De la economia circulară și gestionarea eficientă a resurselor, la R0- Refuzare, R1- Regândire, R2- Reducere, R3- Reutilizare, R4- Reparare, R5- Refacere, R6- Recondiționare, R7- Reorientare, R8- Reciclare, R9- Recuperare, R10- Regenerare, LCA, materiale secundare, guvernanță, formare și educație.

Participanţii:

Administrația publică și administrațiile locale, universitățile și organismele de cercetare, companiile de profil, societatea civilă și cetățenii.

Instituții, administrație publică centrală și locală
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est- Vasile Asandei
 • Camera de Comerț și Industrie Cluj – ing. Ștefan Florea DIMITRIU
Întreprinderi și asociații profesionale
 • Steinbeis – Juergen Rainzer
Societatea civilă
Coordonatori
Documentație
Subgrupe