Grupul consultativ 11| Socio-cultură și turism

Cadrul temei abordate de GC:

Grupul consultativ își propune să contribuie la accelerarea tranziţiei spre economia circulară a sectorului socio – cultural şi turistic prin analizarea modului în care se poate reduce amprenta asupra mediului a unităților de cazare și reducerea deșeurilor care rezultă din sectorul ospitalier.

Totodată, se vor aborda modalități de încurajare a comerțului specific bazat pe produse și servicii locale meşteşugăreşti, precum și pe sprijinirea activităţilor tradiţionale si nu numai, cu amprentă scăzută de C. Toate aceste teme abordate trebuie să contribuie la dezvoltarea sectorului socio – cultural şi turistic prin crearea de valoare adăugată și noi locuri de muncă pe tot lanțul valorii, pentru atingera obiectivelor de dezvoltare durabilă conform Agendei 2030.

Obiectivele GC:

 • Examinarea mecanismelor de sprijin capabile să mobilizeze potenţialul acestor sectoare;
 • Identificarea elementelor cheie ale reformei legislaţiei privind circularitatea sectoarelor;
 • Stimularea cunoașterii și diseminării bunelor practici în acest domeniu pentru a crește capacitatea de programare a intervențiilor în teritoriu, în conformitate cu formatul comun al platformei ROCESP și în conformitate cu formatul platformei europene ECESP;
 • Dezvoltarea cadrului de reglementare al circularității sectorului socio – cultural şi turistic la nivel național și european;
 • Dezvoltarea de instrumente de măsurare a circularității în sectorul socio – cultural şi turistic;
 • Oportunități de colaborare între părțile interesate.

Mod de lucru:

Întâlniri cu toți participanții la fiecare 3-4 luni și actualizări prin telematica la fiecare 20-40 de zile.

Pentru viitor, se preconizează:

 • Colectarea altor bune practici din domeniu în conformitate cu formatul definit.
 • Atelier de lucru pe teme specifice, util pentru tranziția către produse și consum sustenabile în sectorul socio – cultural şi turistic.

Descrierea produselor preconizate:

 • Atelier tematic intitulat „ Turismul verde”;
 • Revizuirea anuală a informațiilor, cu referire la cele mai importante documente de politică europeană și națională privind circularitatea sectorului socio – cultural şi turistic, identificând diferitele teme de intervenție, factori determinanți, nevoi, bariere și soluții potențiale oferite prin studii de caz și bune practici colectate și analizate.

Competențe tehnice specifice:

De la economia circulară și gestionarea eficientă a resurselor, la planificarea resurselor, reciclare, reutilizare, redesign, LCA, material secundare, guvernanță, formare și educație.

Participanţii:

Industria ospitalității, Administrația publică și administrațiile locale, universitățile și organismele de cercetare, companiile de profil, societatea civilă și cetățenii.

Instituții, administrație publică centrală și locală
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – Vasile Asandei
 • Camera de Comerț șI Industrie Cluj – ing. Ștefan Florea DIMITRIU
Întreprinderi și asociații profesionale
 • Steinbeis – Juergen Rainzer
Societatea civilă
Coordonatori
Documentație
Subgrupe