Grupul consultativ 2| Dezvoltare urbană și teritorială

Cadrul temei abordate de GC:

Grupul consultativ își propune să contribuie la accelerarea tranziţiei spre economia circulară a orașelor și teritoriilor cu referire la acorduri, directive și documente strategice esențiale în acest domeniu (pachetul privind economia circulară europeană, agenda urbană europeană, noul plan de acțiune privind economia circulară, acordul ecologic european) și în conformitate cu obiectivele Agendei 2030 privind dezvoltarea durabilă.

De asemenea, se va pune accent pe consum și producție durabilă, vom examina modul în care brandurile, dezboltatorii, întreprinderile mari și mici din cadrul secorului construcțiilor pot implementa circularitatea în lanțurile lor de aprovizionare și închiderea buclei.

Obiectivele GC:

 • Dezvoltarea unei perspective de abordare sustenabilă și circulară atât a dezvoltării urbane. cât și a cadrului construit;
 • Dezvoltarea unui cadru de reglementare la nivel național și european in direcția implementării principiilor circularității atât în proiectarea mediului urban. cât și a dezvoltării teritoriului;
 • Concentrarea experților din toate domeniile conexe în vederea elaborării unei viziuni coerente și reziliente despre modelul orașului de mâine, a orașului verde;
 • Dezvoltarea de instrumente de măsurare a circularității în industria construcților și nu numai;
 • Elaborarea unei strategii de colaborare între toate părțile interesate, arhitecți, urbaniști și experți în mediul urban, administrația publică, dezvoltatori urbani, finanțatori, societate civilă și comunitatea largă;
 • Dezvoltarea unui cadru colaborativ în dezbaterea și modelarea urbană, bazat pe interconectare și participativitate.

Mod de lucru:

Întâlniri cu toți participanții la fiecare 3-4 luni și actualizări prin telematica la fiecare 20-40 de zile.

Pentru viitor, se preconizează:

 • Colectarea altor bune practici din domeniu în conformitate cu formatul definit.
 • Ateliere de lucru pe teme specifice, utile pentru tranziția către un mediu antropic cât mai verde și mai inteligent, care să asigure protecția mediului și o calitate înaltă a vieții.
 • Organizarea de conferințe de schimb de idei și diseminare a principiilor urbanismului verde.
 • Susținerea de cursuri și webinarii pentru formarea unei conștiințe verzi în conceptualizarea urbană a comunității.

Descrierea produselor preconizate:

 • Atelier tematic intitulat „Strategii de tranziție către economia circulară a orașelor și teritoriilor. Experiențe comparate”.
 • Atelier tematic “Strategii de dezvoltare a unei comunități urbane active și implicate, crearea unui comportament social circular”.
 • Laborator viu de dezvoltare urbană smart și circulară “Orașul viu de mâine – liveable city of tomorrow”.
 • Revizuirea anuală a informațiilor cu referire la cele mai importante documente de politică europeană și națională privind economia circulară în zonele urbane și periurbane, urmărește să identifice principalele căi de tranziție către economia circulară a orașelor și teritoriilor în general, identificând diferitele teme de intervenție, factori determinanți, nevoi, bariere și soluții potențiale oferite prin studii de caz și bune practici colectate și analizate.

Competențe tehnice specifice:

De la antreprenoriat social, economie socială, inovare socială, economie circulară și gestionarea eficientă a resurselor, la planificarea resurselor, reciclare, reutilizare, redesign, LCA, materiale secundare, guvernanță, formare și educație.

Participanţii:

Administrația publică și administrațiile locale, universitățile și organismele de cercetare, companiile de profil, societatea civilă și cetățeni.

Instituții, administrație publică centrală și locală
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – Vasile Asandei
 • Camera de Comerț și Industrie Cluj – ing. Ștefan Florea DIMITRIU
Întreprinderi și asociații profesionale
 • Steinbeis – Juergen Rainzer
Asociații profesionale
 • Ordinul arhitecților din România,filiala Transilvania
Coordonatori
INMA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ
Subgrupe

Grupul a fost fondat cu scopul de a readuce elemente de guvernanță și politici privind economia circulară pentru a defini un cadru clar la nivel național și european, care poate fi o referință pentru toți operatorii.

Obiectivele GC

 • Dezvoltarea unei perspective de abordare sustenabilă și circulară atât a dezvoltării urbane. cât și a cadrului construit;
 • Dezvoltarea unui cadru de reglementare la nivel național și european in direcția implementării principiilor circularității atât în proiectarea mediului urban. cât și a dezvoltării teritoriului;
 • Concentrarea experților din toate domeniile conexe în vederea elaborării unei viziuni coerente și reziliente despre modelul orașului de mâine, a orașului verde;
 • Dezvoltarea de instrumente de măsurare a circularității în industria construcților și nu numai;
 • Elaborarea unei strategii de colaborare între toate părțile interesate, arhitecți, urbaniști și experți în mediul urban, administrația publică, dezvoltatori urbani, finanțatori, societate civilă și comunitatea largă;
 • Dezvoltarea unui cadru colaborativ în dezbaterea și modelarea urbană, bazat pe interconectare și participativitate.

Perspective

Raport privind cele mai recente măsuri legislative, decrete, inițiative și orice altceva care are impact asupra cadrului de reglementare la nivel național și European.

Participanţii

Instituții naționale, instituții locale, organisme de cercetare, universități, companii, asociații comerciale, reprezentanții societății civile, etc.

Instrumente de măsurare a economiei circulare

Cadrul temei abordate de GC

 • Definirea indicatorilor pentru măsurarea circularității

Obiectivele GC

 • Studiul stadiului actual al tehnologiei, al problemelor critice și al perspectivelor existente pe tema măsurării economiei circulare la nivel macro (sistem de țară) și micro (de exemplu, o singură companie).
 • Rezultatele activităților GC pe parcursul celor 3 ani de activitate pot fi de uz operațional pentru:
  • instituțiile și administrațiile publice, cu scopul, de exemplu, de a defini politicile la nivel regional și local;
  • companiile care doresc să se angajeze în adoptarea principiilor economie circulare în sistemul lor de producție; utilizarea unor indicatori corespunzători poate, de exemplu, să permită monitorizarea rezultatelor obținute în termeni de circularitate.

Planificarea și modurile de operare

 • GC se întrunește periodic, în funcție de nevoile operaționale specifice. Comunicările coordonatorilor către membrii GC se fac în mod normal prin e-mail.

Descrierea produselor așteptate.

 • Rapoarte anuale privind inițiativele naționale și internaționale de măsurare a economiei circulare.
 • Obiectiv: Studierea principalelor inițiative la nivel internațional, european și național în ceea ce privește identificarea indicatorilor de măsurare a economiei circulare. Raportul urmărește să ilustreze, în cadrul fiecărei inițiative, metodologia adoptată și setul de indicatori identificați, fără a face evaluări cantitative.

Analize pentru organizații

Ca parte a GC2, a fost elaborat o analiză privind economia circulară și măsurarea acesteia, ca o cerință esențială pentru punerea în aplicare a acțiunilor concrete și obținerea unor rezultate măsurabile. Analiza își propune să cunoască diferitele experiențe ale măsurării economiei circulare în România, pentru a facilita difuzarea și reproductibilitatea acesteia, pe baza particularităților activităților care trebuie monitorizate.

Participanţii

Instituții naționale, Instituții locale, organisme de cercetare, universități, companii, asociații comerciale, reprezentanții societății civile, etc.

Instituții, administrație publică centrală și locală

 •  Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est-Vasile Asandei 
 • CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ- ing. Stefan Florea DIMITRIU
Lumea formării, cercetării și inovării
 
 • INMA Bucureşti / dr. ing. VLĂDUŢ Nicolae Valentin