Grupul consultativ 4 | Hrană, Agricultură, Bioeconomie

Cadrul temei abordate de GC:

Grupul consultativ își propune să creeze un cadru de dialog constructiv între reprezentanți ai sectorul agro-alimentar, ai administrației publice centrale şi locale, ai instituțiilor de învățământ şi cercetare pe tema circularității sectorului. Vom prezenta modul în care economia circulară prezintă oportunități noi și fără precedent pentru a crea bogăție și bunăstare, precum și modul în care aceasta poate fi motorul esențial pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ambiţioase ale Agendei 2030, în special în ceea ce privește bioeconomia, sectorul agricol, procesarea alimentelor și analiza acestora pe întreg lanțul valorii, precum și lanturile scurte, dar nu numai.

Totodată, urmărește să contribuie la dezvoltarea de sisteme de producție agricolă durabile și rezistente pentru a oferi alimente adecvate și hrănitoare și pentru a contribui la o Europă neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Obiectivele GC:

 • Examinarea mecanismelor de sprijin capabile să mobilizeze potenţialul acestor sectoare;
 • Identificarea elementelor cheie ale reformei legislaţiei privind bioeconomia, circularitatea sectoarelor;
 • Stimularea cunoașterii și diseminării bunelor practici în acest domeniu pentru a crește capacitatea de programare a intervențiilor în teritoriu, în conformitate cu formatul comun al platformei ROCESP și în conformitate cu formatul platformei europene ECESP.
 • Dezvoltarea cadrului de reglementare a circularității sectorului agro-alimentar la nivel național și european;
 • Dezvoltarea de instrumente de măsurare a circularității în sectorul alimentar și agricol;
 • Oportunități de colaborare între părțile interesate.

Mod de lucru:

Întâlniri cu toți participanții la fiecare 3-4 luni și actualizări prin telematica la fiecare 20-40 de zile.

Pentru viitor, se preconizează:

 • Colectarea altor bune practici din domeniu în conformitate cu formatul definit.
 • Ateliere de lucru pe teme specifice, utile pentru tranziția către produse și consum sustenabile.

Descrierea produselor preconizate:

 • Atelier tematic intitulat „Reducerea risipei alimentare”.
 • Revizuirea anuală a informațiilor, cu referire la cele mai importante documente de politică europeană și națională privind circularitatea sectorului agro-alimentar și agricol, identificând diferitele teme de intervenție, factori determinanți, nevoi, bariere și soluții potențiale oferite prin studii de caz și bune practici colectate și analizate.

Competențe tehnice specifice:

De la economia circulară și gestionarea eficientă a resurselor, la planificarea energetică, guvernanță, formare și educație.

Participanţii:

Producători, fermieri, agricultori, cooperative, procesatori și alte firme de profil, administrația publică și administrațiile locale, universitățile și organismele de cercetare, companiile, societatea civilă și cetățenii.

Instituții, administrație publică centrală și locală
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – Vasile Asandei
 • Camera de Comerț și Industrie Cluj – ing. Ștefan Florea DIMITRIU
Întreprinderi și asociații profesionale
 • Steinbeis – Juergen Rainzer
Societatea civilă
 • Federația Băncilor pentru Alimente din România
INMA
INCDMTM București
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
S.C. KATTY FASHION S.R.L.
Asociația Mai bine
Coordonatori
Subgrupe

Încadrare

Grupul consultativ abordează problema închiderii ciclului în lanțul valorii printr-o abordare integrată în funcție de lanțul/sectorul de aprovizionare. Acesta este compus din actori din cele 4 sectoare: cercetare și formare, întreprinderi, asociații profesionale, instituții, societatea civilă

Obiectivele

Obiective pe termen scurt: colectarea de bune practici deja pe piață, legate de închiderea ciclului în lanțuri valorice și lanțuri de aprovizionare semnificative, acolo unde există, identificarea lacunelor și promovarea unei posibile reproduceri a poveștilor de succes; Elaborarea documentelor de poziționare a lanțului de aprovizionare care vizează depășirea constrângerilor de sistem și punerea în aplicare a unor modele de afaceri circulare, de asemenea, interfiliera

Obiective pe termen mediu și lung: promovarea interacțiunii transsectoriale pentru a sprijini închiderea ciclurilor în lanțurile de aprovizionare și lanțurile valorice identificate

Planificarea și modurile de operare

GC este organizat în subgrupuri legate de lanțurile de aprovizionare identificate ca fiind strategice pentru a facilita tranziția către economia circulară, de asemenea în conformitate cu dispozițiile Noului Plan de acțiune privind economia circulară publicat de Comisia Europeană. Subgrupurile active sunt:

 • Construcții și demolări
 • Textile, îmbrăcăminte și modă
 • Mobilitate electrică
 • Produse agroalimentare,
 • Materiale plastice

Întregul GC se întrunește în plen cel puțin o dată pe an, în timp ce subgrupurile organizează ședințe (fizice sau de la distanță) cu o medie de termene de patru luni.
GC își propune să favorizeze închiderea ciclului în lanțurile de aprovizionare, cu o abordare multipartit, dar și interfilă.

Cadrul general și aspectele relevante pentru tranziția către economia circulară în lanțul de aprovizionare pentru bune practice și priorități pe termen scurt, mediu și lung

Descrierea produselor preconizate

 • Document de poziție pe lanț de aprovizionare în special, fiecare subgrup urmărește să elaboreze în primul rând un document de poziție al lanțului de aprovizionare care să includă colectarea de bune practici deja pe piață pentru promovarea lor națională, inclusiv prin intermediul siteului și la nivel european prin intermediul canalului ECESP.
 • Organizarea de seminarii/ateliere privind lanțurile de aprovizionare și lanțurile valorice semnificative cu scopul de a comunica bunele practici sectoriale prezente sau neprezente pe masa de lucru, care nu funcționează încă pe întregul lanț valoric afferent.

Privind în perspectivă, ne așteptăm ca o secțiune a rezultatelor produselor să fie actualizată în fiecare an.

 Perspective

În viitor, GC4 dorește să definească o metodologie de lucru pentru închiderea ciclului în lanțurile strategice de aprovizionare, promovând modele de afaceri circulare (simbioză industrială, economie de partajare), de asemenea prin elaborarea unor studii de caz selectate

Participanţii

Instituții naționale, Instituții locale, organisme de cercetare, universități, companii, asociații comerciale, reprezentanții societății civile, etc.

Instituții, administrație publică centrală și locală

 • INCDMTM, București – Mihai TUTOVEANU
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est- Vasile Asandei

 Întreprinderi și asociații profesionale

 • S.C. KATTY FASHION S.R.L.- Caterina Ailiesei
Lumea formării, cercetării și inovării
 • INMA Bucureşti / dr. ing. MANEA Dragoş
Societatea civilă
 • Asociația Mai bine- Anca Chirilă Gheorghică