Grupul consultativ 5 | Textile și textile tehnice

Cadrul temei abordate de GC:

Grupul consultativ își propune să contribuie la accelerarea tranziţiei spre economia circulară în industria confecţiilor textile și de modă, precum și în industria textilelor tehnice, abordând cele mai presante provocări cheie cum ar fi longevitatea produselor, strategiile de reciclare, utilizarea materialelor reciclate și oportunităţi de închidere a buclei prin intermediul simbiozei industriale.

De asemenea, se va pune accent pe modul în care așteptările consumatorilor modelează durabilitatea în modă, vom examina modul în care brandurile, comercianții cu amănuntul și companiile mari și mici din industria textilă pot implementa circularitatea în lanțurile lor de aprovizionare și transforma fabricile încercând să creeze o industrie de fibre și materiale mai durabile și responsabile pentru atingera obiectivelor de dezvoltare durabilă conform Agendei 2030.

Obiectivele GC:

 • Examinarea mecanismelor de sprijin capabile să mobilizeze potenţialul acestor sectoare;
 • Identificarea elementelor cheie ale reformei legislaţiei privind circularitatea sectoarelor;
 • Stimularea cunoașterii și diseminării bunelor practici în acest domeniu pentru a crește capacitatea de programare a intervențiilor în teritoriu, în conformitate cu formatul comun al platformei ROCESP și în conformitate cu formatul platformei europene ECESP;
 • Dezvoltarea cadrului de reglementare a circularității sectorului textilelor și textilelor tehnice la nivel național și european;
 • Dezvoltarea de instrumente de măsurare a circularității în industria confecţiilor textile și de modă, precum și în industria textilelor tehnice;
 • Oportunități de colaborare între părțile interesate.

Mod de lucru:

Întâlniri cu toți participanții la fiecare 3-4 luni și actualizări prin telematica la fiecare 20-40 de zile.

Pentru viitor, se preconizează:

 • Colectarea altor bune practici din domeniu în conformitate cu formatul definit.
 • Atelier de lucru pe teme specifice, util pentru tranziția către producția și consumul de textile sustenabile.

Descrierea produselor preconizate:

 • Atelier tematic intitulat „Determinarea impactului amprentei de carbon a deșeurilor textile de îmbrăcăminte din România, în tone de dioxid de carbon”;
 • Revizuirea anuală a informațiilor, cu referire la cele mai importante documente de politică europeană și națională privind facilitarea tranziției spre economia circular a industriei, identificând diferitele teme de intervenție, factori determinanți, nevoi, bariere și soluții potențiale oferite prin studii de caz și bune practici colectate și analizate.

Competențe tehnice specifice:

De la economia circulară și gestionarea eficientă a resurselor, la planificarea resurselor, reciclare, reutilizare, redesign, LCA, materiale secundare, guvernanță, formare și educație.

Participanţii:

Administrația publică și administrațiile locale, universitățile și organismele de cercetare, companiile de profil, societatea civilă și cetățenii.

Instituții, administrație publică centrală și locală
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – Vasile Asandei
 • Camera de Comerț și Industrie Cluj – ing. Ștefan Florea DIMITRIU
Întreprinderi și asociații profesionale
 • Agen Steinbeis – Juergen Rainzer
 • Steinbeis – Juergen Rainzer
 • KATTY FASHION S.R.L.
Societatea civilă
 • Reginnova NE
Coordonatori
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Camera de comerț și industrie
Steinbeis Transfer Management
Chimica
Asociația Mai bine
Subgrupe

Cadrul temei abordate de GC

Să se ocupe de tranziția către economia circulară a orașelor și teritoriilor cu referire la acorduri, directive și documente strategice esențiale în acest domeniu (pachetul privind economia circulară europeană, agenda urbană europeană, noul plan de acțiune privind economia circulară, acordul ecologic european) și în conformitate cu obiectivele Agendei 2030 privind dezvoltarea durabilă.

Obiectivele GC

 • Reprezintă o imagine de ansamblu completă a tranziției orașelor și teritoriilor către modele de economie circulară, convergentă și integrată a țării, pentru a face schimb de soluții și pentru a crea condițiile necesare pentru stimularea și promovarea inițiativelor de colaborare între părțile interesate de referință (administrații publice, administrații locale, organisme de cercetare, universități, companii, companii, asociații și cetățeni).
 • Stimularea cunoașterii și diseminării bunelor practici în acest domeniu pentru a crește capacitatea de programare a intervențiilor în teritoriu.
 • Colectarea bunelor practice din cadrul economiei circulare în contexte urbane și periurbane dezvoltate în România, în conformitate cu formatul comun de platforma ROCESP și în conformitate cu formatul platformei europene ECESP.
 • Analiza bunelor practici colectate pentru a scoate în evidență, printr-o abordare metodologică inductivă, abordări eficiente și soluții care pot favoriza și accelera procesul de tranziție.

Mod de lucru:

Întâlniri cu toți participanții la fiecare 3-4 luni și actualizări prin telematica la fiecare 30-40 de zile.

Pentru viitor, se preconizează că

 • Colectarea altor bune practici în domeniul economiei circulare în conformitate cu formatul definit.
 • Atelier de lucru pe teme specifice, util pentru tranziția către orașe și teritorii circulare.
 • Pregătirea revizuirii anuale intitulată „Tranziția către economia circulară a zonelor urbane și periurbane” care conține, de asemenea, bune prectici colectat de GC.
 • Elaborarea tematică aprofundată se concentrează pe sectoare specifice identificate de participanții la GC.

Descrierea produselor preconizate

 • Atelier tematic intitulat „Tranziția către economia circulară a orașelor și teritoriilor. Experiențe comparate.”
 • Revizuirea anuală care, cu referire la cele mai importante documente de politică europeană și națională privind economia circulară în zonele urbane și periurbane, urmărește să identifice principalele căi de tranziție către economia circulară de către orașe și teritorii în general, identificând diferitele teme de intervenție, factori determinanți, nevoi, bariere și soluții potențiale oferite prin studii de caz și bune practici colectate și analizate.

Competențe tehnice specifice

De la economia circulară și gestionarea eficientă a resurselor, la planificarea urbană, guvernanță, formare și educație.

Participanţii

Administrația publică și administrațiile locale, universitățile și organismele de cercetare, companiile, societatea cinila și cetățenii.

Instituții, administrație publică centrală și locală

 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est- Vasile Asandei
 • CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ- ing. Stefan Florea DIMITRIU

Întreprinderi și asociații profesionale

 • Steinbeis – Juergen Rainzer
 • Chimica-Oana Stănculescu
Societatea civilă
 • Asociația Mai bine- Anca Chirilă Gheorghică