Grupul consultativ 8 | Materiale, Bunuri și Ambalaje

Cadrul temei abordate de GC:

Grupul consultativ își propune să contribuie la accelerarea tranziţiei spre economia circulară în industria bunurilor de larg consum și nu numai, abordând cele mai presante provocări cheie cum ar fi longevitatea produselor, strategiile de reciclare, utilizarea materialelor reciclate în ambalaje, regândirea ambalajelor și materialelor, precum și oportunităţi de închidere a buclei prin intermediul simbiozei industriale.

De asemenea, se va pune accent pe modul în care așteptările consumatorilor modelează durabilitatea materialelor, bunurilor și ambalajelor, vom examina modul în care brandurile, comercianții cu amănuntul și companiile mari și mici din industrie pot implementa principiile economiei circulare pe întreg lanțul valorii, pentru atingera obiectivelor de dezvoltare durabilă conform Agendei 2030.

Obiectivele GC:

 • Examinarea mecanismelor de sprijin capabile să mobilizeze potenţialul acestor sectoare;
 • Identificarea elementelor cheie ale reformei legislaţiei privind circularitatea sectoarelor;
 • Stimularea cunoașterii și diseminării bunelor practici în acest domeniu pentru a crește capacitatea de programare a intervențiilor în teritoriu, în conformitate cu formatul comun al platformei ROCESP și în conformitate cu formatul platformei europene ECESP;
 • Dezvoltarea cadrului de reglementare a circularității materialelor, bunurilor și ambalajelor la nivel național și european;
 • Dezvoltarea de instrumente de măsurare a gradului de circularitate a materialelor, bunurilor și ambalajelor;
 • Oportunități de colaborare între părțile interesate.

Mod de lucru:

Întâlniri cu toți participanții la fiecare 3-4 luni și actualizări prin telematica la fiecare 20-40 de zile.

Pentru viitor, se preconizează:

 • Colectarea altor bune practici din domeniul în conformitate cu formatul definit.
 • Atelier de lucru pe teme specifice, util pentru tranziția către circularitate a materialelor, bunurilor și ambalajelor.

Descrierea produselor preconizate:

 • Atelier tematic intitulat „Rolul materialelor în economia circulară”;
 • Revizuirea anuală a informațiilor, cu referire la cele mai importante documente de politică europeană și națională privind circularitatea materialelor, bunurilor și ambalajelor, identificând diferitele teme de intervenție, factori determinanți, nevoi, bariere și soluții potențiale oferite prin studii de caz și bune practici colectate și analizate.

Competențe tehnice specifice:

De la economia circulară și gestionarea eficientă a resurselor, la planificarea resurselor, reciclare, reutilizare, redesign, LCA, materiale secundare, guvernanță, formare și educație.

Participanţii:

Administrația publică și administrațiile locale, universitățile și organismele de cercetare, companiile de profil, societatea civilă și cetățenii.

Instituții, administrație publică centrală și locală
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – Vasile Asandei
 • Camera de Comerț și Industrie Cluj – ing. Stefan Florea DIMITRIU
Întreprinderi și asociații profesionale
 • Steinbeis – Juergen Rainzer
Societatea civilă
Coordonatori
INMA București
I.C.C.F. București
Pro Global Science Association
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, ULB Sibiu
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, UTCN
INCDMTM București
Steinbeis Transfer Management
SNSPA
Camera de comerț și industrie
Chimica
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Documentație
Subgrupe

Cadrul temei abordate de GC

GC8 de la ROCESP se ocupă de ecoinovarea aplicată economiei circulare, competențelor și ofertei de formare conexe. Grupul se caracterizează printr-o compoziție care include toate cele 4 categorii de părți interesate ROCESP. Această compoziție, combinată cu varietatea de abilități tehnice acoperite de GC1, permite crearea unei rețele de colaborări, caracterizate atât prin transversalitate, cât și prin verticalitate care pot răspunde diferitelor nevoi ale lumii afacerilor. 

Obiectivele GC

 • Consolidarea ecoinovării ca instrument de competitivitate și durabilitate în contextul industrial actual
 • Oferirea de exemple de dezvoltare a eco-inovațiilor în diferite contexte de afaceri pentru a evidenția succesul și beneficiile obținute.
 • Îmbunătățirea înțelegerii dinamicii ecoinovării în organizații (factori care să permită, obstacole/bariere, bune practici)
 • Oferirea de informații pentru a identifica oportunitățile de ecoinovare.
 • Îmbunătățirea cunoașterii decalajelor dintre cererea de competențe specializate a întreprinderilor și furnizarea actuală de formare secundară și terțiară, precum și formarea profesională continuă
 • Elaborarea, prin evaluarea rezultatelor obținute de GC, a recomandărilor de politică pentru facilitarea accesului și încurajarea adoptării de ecoinovație de către organizații, în special de IMM-uri.

Planificarea și modurile de operare

Grupul consultativ se întrunește trimestrial cu oportunități de participare fizică, dar și electronică.

Descrierea produselor așteptate.

 • GC8 a realizat în 2020 o analiză privind ecoinovarea în România, evidențiind instrumentele, potențialul și limitările în realizarea competitivității și a sustenabilității.
 • În 2019, el a efectuat o analiză a chestionarelor deja efectuate privind economia circulară, ecoinovarea, economia ecologică și inovarea, cu scopul de a analiza percepția companiilor române cu privire la aceste aspecte și de a investiga apoi nivelul de punere în aplicare practică și de a aprofunda aspectele care limitează diseminarea ulterioară.
 • Pornind de la rezultatele activităților anterioare, în 2021 va produce următoarele produse:
 • Raportul de analiză privind anchetele efectuate:
 1. Analiza privind competențele în economia circulară și oferta de formare aferentă, care conține recomandări de politică pentru adaptarea sistemului de formare tehnică pentru întreprinderi.
 2. Analiza privind dinamica ecoinovării în întreprinderi, cu accent pe anumite lanțuri de aprovizionare specifice (de exemplu, plasticul).

Țintirea părțile interesate

 • Părți interesate: întreprinderi, ONG-uri, institute de cercetare, universități, autorități publice, societatea civilă, consumatori, etc.
 • Competențe tehnice prezente/de cercetare: experți în mediu și energie, materiale secundare, reciclare, transformare și reducere a materiilor prime, gestionarea și impactul ciclului de viață al produsului, gestionarea și optimizarea ciclurilor de producție și a serviciilor logistice, experți în politici și administrație publică, experți în inovare, transfer de cercetare și tehnologie, experți în formare.

Perspective

 • Ca parte a temei ecoinovării, GC 8 își propune să adauge o abordare cantitativă analizei contextului industrial și economic actual și bunelor practici deja puse în aplicare. Această abordare urmărește să combine valorile măsurabile cu beneficiile, riscurile și barierele, furnizând întreprinderilor informații utile pentru a-și revizui percepția asupra „efectelor” ecoinovării asupra economiei circulare.
 • În cadrul temei competențelor și formării, GC 8 intenționează să definească recomandările și elementele necesare pentru a ghida sistemul de formare (la diferitele sale niveluri: universități și profesioniști), astfel încât acesta să devină principalul instrument pentru sprijinirea și însoțirea întreprinderilor către ecoinovare și tranziția către o economie circulară. Crearea de competențe externe și interne oferă continuitate eco-inovației, care poate deveni practică comună în organizarea afacerilor.

Participanţii

Instituții naționale, Instituții locale, organisme de cercetare, universități, companii, asociații comerciale, reprezentanții societății civile, etc.

Instituții, administrație publică centrală și locală

 • INCDMTM, București – Flavia-Petruța-Georgiana ARTIMON
 • Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prof. univ. dr. ing. Lucian-lonel Cioca
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est- Vasile Asandei
 • CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ- ing. Stefan Florea DIMITRIU

Întreprinderi și asociații profesionale

 • Steinbeins -Juergen Rainzer
 • Chimica-Oana Stănculescu

Lumea formării, cercetării și inovării

 • INMA Bucureşti / dr. ing. MATACHE Mihai Gabriel
 • ICCF – Misu Moscovici
 • UTCN – Radu Adrian Muntean
 • Pro Global Science Association- dr. Epure Manuela
 • Centrul pentru Studiul Organizațiilor Responsabile- Alexandra Zbuchea