Grupul consultativ 9 | Mobilitate și transport

Cadrul temei abordate de GC:

Grupul consultativ se ocupă de tranziția către economia circulară a sectorului transportului și mobilității în general, cu referire la acorduri, directive și documente strategice esențiale în acest domeniu (pachetul privind economia circulară europeană, agenda urbană europeană, noul plan de acțiune privind economia circulară, acordul ecologic european) și în conformitate cu obiectivele Agendei 2030 privind dezvoltarea durabilă.

Obiectivele GC:

 • Examinarea mecanismelor de sprijin capabile să mobilizeze potenţialul acestor sectoare;
 • Identificarea elementelor cheie ale reformei legislaţiei privind circularitatea sectoarelor;
 • Stimularea cunoașterii și diseminării bunelor practici în acest domeniu pentru a crește capacitatea de programare a intervențiilor în teritoriu, în conformitate cu formatul comun al platformei ROCESP și în conformitate cu formatul platformei europene ECESP;
 • Dezvoltarea cadrului de reglementare privind implementarea principiilor economiei circulare sectorului transportului și mobilității în general la nivel național și european;
 • Dezvoltarea de instrumente pentru măsurarea circularității în industria transportului și mobilității în general;
 • Oportunități de colaborare între părțile interesate.

Mod de lucru:

Întâlniri cu toți participanții la fiecare 3-4 luni și actualizări prin telematica la fiecare 20-40 de zile.

Pentru viitor, se preconizează:

 • Colectarea altor bune practici din domeniu în conformitate cu formatul definit.
 • Atelier de lucru pe teme specifice, util pentru tranziția către economia circulară a sectorului transportului și mobilității.
  Descrierea produselor preconizate
 • Atelier tematic intitulat „Transportul inteligent”;
 • Atelier tematic „Revitalizarea rețelei feroviare”;
 • Atelier tematic „Regândirea rețelei de drumuri și abordarea subiectului”;
 • Atelier tematic „Hub-uri de redistribuire a mărfurilor”;
 • Revizuirea anuală a informațiilor, cu referire la cele mai importante documente de politică europeană și națională privind circularitatea industriei transporturilor și mobilității în general, identificând diferitele teme de intervenție, factori determinanți, nevoi, bariere și soluții potențiale oferite prin studii de caz și bune practici colectate și analizate.

Competențe tehnice specifice:

De la economia circulară și gestionarea eficientă a resurselor, la planificarea resurselor, transport verde, reciclare, reutilizare, redesign, LCA, materiale secundare, guvernanță, formare și educație.

Participanţii:

Administrația publică și administrațiile locale, universitățile și organismele de cercetare, companiile de profil, societatea civilă și cetățenii, experți în transport și infrastructura de rețele de transport.

Instituții, administrație publică centrală și locală
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – Vasile Asandei
 • Camera de Comerț și Industrie Cluj – ing. Ștefan Florea DIMITRIU
Întreprinderi și asociații profesionale
 • Steinbeis – Juergen Rainzer
Societatea civilă