Grupuri consultative

Platforma prevede desfășurarea activităților prin intermediul grupurilor consultative (GC) deschise participării tuturor părților interesate, chiar și a nemembrilor Platformei. GC lucrează la aspectele cele mai relevante pentru economia circulară, selectate pe baza sugestiilor membrilor platformei.

Până în prezent, ROCESP a creat opt grupuri consultative. Grupurile consultative se reunesc în mod regulat pentru a elabora revizuiri, rapoarte tehnice și studii cu privire la subiectele abordate în cursul activităților lor, precum și pentru a cartografia cele mai bune practici ale economiei circulare, în legătură cu activitatea Platformei Europene a părților interesate pentru economia circulară, ECESP.

Activitățile platformei se desfășoară, de asemenea, prin intermediul grupurilor consultative (GC), deschise participării tuturor părților interesate, chiar și a nemembrilor platformei însăși, în calitate de experți pe această temă, la dezbateri și rezultate ale platformei ROCESP. GC-urile lucrează pe problemele de cea mai mare relevanță pentru economia circulară, selectate pe baza analizei, principalelor documente disponibile la nivel național (ale instituțiilor publice și private), a principalelor priorități și aspecte stringente unde trebuie intervenit și oferit soluții.

Grupul consultativ se va ocupa de facilitarea cooperării între acești actori, precum și promovarea dialogului și a posibilelor sinergii în cadrul inițiativelor dezvoltate de întreprinderile sociale din România cu scopul de a contribui la dezvoltarea acestui sector prin diverse acțiuni.

Grupul consultativ conține elemente de guvernanță și politică privind economia circulară, pentru a defini un cadru clar la nivel național și european, care poate fi o referință pentru toți operatorii.

Acest grup consultativ își propune să creeze un cadru de dialog constructiv între reprezentanții din domeniu, ai administrației publice centrale şi locale, ai instituțiilor de învățământ şi cercetare pe tema energiei verzi și eficienței energetice, ca domenii prioritare ale economiei circulare. 

Grupul consultativ își propune să creeze un cadru de dialog constructiv între reprezentanți ai sectorul agro-alimentar, ai administrației publice centrale şi locale, ai instituțiilor de învățământ şi cercetare pe tema circularității sectorului. 

Grupul consultativ își propune să contribuie la accelerarea tranziţiei spre economia circulară în industria confecţiilor textile și de modă, precum și în industria textilelor tehnice, abordând cele mai presante provocări cheie cum ar fi longevitatea produselor, strategiile de reciclare, utilizarea materialelor reciclate și oportunităţi de închidere a buclei prin intermediul simbiozei industriale.