Despre noi

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”  a fondat platforma ROCESP, ca parte a proiectului ASIST începând cu anul 2019. Platforma este finanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020/ POCU/449/4/16/126610, în cadrul proiectului ASIST- Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania. Rolul platformei este acela de a fi o rețea de rețele al cărei scop este de a crea un punct de convergență națională privind inițiativele, experiențele, problemele critice, perspectivele și așteptările privind economia circulară pe care țara noastră le dorește și le poate reprezenta în Europa cu o singură voce, promovând modul românesc de adaptare a economiei, de asemenea, prin acțiuni specifice dedicate pilonului economic, social și de mediu.

Platforma are un Regulament și este organizată, în primii 3 ani de activitate, după cum urmează:

 • Președinte: Lakatos Elena-Simina
 • Coordonator tehnic: Bîrgovan Loredana-Andreea
 • Interfața ECESP: Lakatos Elena Simina
 • Secretariatul Tehnic: Szilagyi Andrea
 • Comitetul coordonatorilor GC (include organizații, companii și mediul de cercetare)
 • Adunarea Membrilor (include în prezent organizații semnatare ale acordului)
 • Comisia pentru revizuirea bunelor practici.

Membrii Platformei ROCESP sunt instituții ale administrației publice locale și centrale, instituții academice, de cercetare și inovare, dar și companii, asociații profesionale și reprezentanți ai societății civile. Toți aderă la Carta ROCESP, care definește obiectivele, structura, domeniile de interes și instrumentele operaționale ale platformei.

0
Grupuri consultative
0
Organizații implicate
0
Bune practici
0
Întreprinderi sociale

Platforma Părților Interesate în Economia Circulară din România

ROCESP este o platformă configurată ca o rețea de rețele al cărei scop este de a crea un punct de convergență națională privind inițiativele, experiențele, problemele critice, perspectivele și așteptările privind economia circulară pe care țara noastră le dorește și le poate reprezenta în Europa cu o singură voce, promovând modul românesc de adaptare a economiei, de asemenea, prin acțiuni specifice dedicate pilonului economic, social și de mediu.

Obiective:

 • Promovarea diseminării cunoștințelor
 • Promovarea dialogului și a posibilelor sinergii între actorii români în cadrul inițiativelor
 • Cartografierea bunelor practici românești
 • Promovarea integrării inițiativelor la nivel României
 • Crearea unui instrument operațional permanent care poate promova și facilita dialogul și interacțiunile transsectoriale
 • Răspândirea excelenței românești și modul românesc de a face economia circulară pornind de la tradițiile și tipicitatea țării noastre și modelele noastre culturale, sociale și antreprenoriale.

Platforma a fost echipată cu o cartă sau un manifest al intențiilor și scopurilor și un regulament care permite organizațiilor implicate să împărtășească angajamentul de a atinge obiectivele comune, în România, privind economia circulară.

Comisia Europeană și Comitetul Economic și Social European au promovat lansarea Platformei Europene a Părților Interesate din Economia Circulară (European Circular Economy Stakeholder Platform-ECESP).

Punerea în aplicare a unei inițiative în oglindă a celei europene a fost inițiată de IRCEM odată cu înființarea Platformei Părților Interesate în Economia Circulară din România (ROCESP).

ROCESP a fost creat pentru a reuni inițiativele, experiențele, criticile și perspectivele pe care țara noastră le dorește și le poate reprezenta în Europa în ceea ce privește economia circulară și pentru a promova economia circulară în România, de asemenea, prin acțiuni specifice.

Despre finanțarea platformei

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web. Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile platformei ROCESP.ro, acestea conțin informații importante cu privire la drepturile și obligațiile dumneavoastră.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și site-ul web al Programului Operațional Capital uman www.pocu.ro

Comitetul coordonatorilor grupului consultativ

Platforma a fost dezvoltată în 2020 cu scopul de a aduce împreună și facilita colaborarea între toți actorii interesați să contribuie la dezvoltarea economiei circulare în România.

Contribuie

LA ECONOMIA CIRCULARĂ

Alătură-te

ADEZIUNEA ROCESP

Instituții, administrație publică centrală și locală

Întreprinderi și asociații profesionale

Lumea formării, cercetării și inovării

Societatea civilă

Lumea formării, cercetării și inovării

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA București

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Chimico Farmaceutică, I.C.C.F. București

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, UTCN

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării, INCDMTM București
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, ULB Sibiu
VELEMENTS
Pro Global Science Association
Centrul pentru Studiul Organizațiilor Responsabile – Facultatea de Management, SNSPA (CSOR)

Instituții, administrație publică centrală și locală

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ

Societatea civilă

Asociația Mai bine

Asociația ECO CLUB Timișoara

Asociația Divers
ASOCIATIA GAL OAMENII DELTEI

Întreprinderi și asociații profesionale

Steinbeis Transfer Management

Chimica

ECO Bihor

S.C. KATTY FASHION S.R.L.

RENERG SRL

Colaboratori

ONG

1. Organizația Asociația ”Banca pentru Colectarea și Distribuția Alimentelor”
2. Asociația Producătorilor de materiale de Construcții din România
3. Asociația ”Viitorul în zori”
4. Asociația Centrul Roman al Energiei
5. Asociația Coaliția pentru Economia Circulară ( C.E.R.E.C)
6. Asociația ECOTIC
7. Organizația Asociația Banca pentru Colectare și Distribuție
8. Forumul Inventatorilor Romani
9. Federașia Junior Chamber Internațional România
10. Asociația Regională Pentru Energie și Mediu Dunărea de Jos
11. Asociația Grupul de Acțiune Locala Valea Mostistei
12. EcoViable Ingénierie S.R.L
13.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică – ICCF București
14. Asociația ’’SMURD’’ Galați
15. Societatea Civilă de Avocați Pop
16. Banca pentru Alimente Cluj
17. Serviciul Public pentru Adminostrarea Obiectivelor Culturale
18. Asociația ‘’PRO MIHAI VITEAZU’’
19. Asociația Română pentru Dezvoltare Locală Durabilă
20. Fundația Acțiunea Ecologică Română
21. Asociația URBANECT
22. Fundația EUROLINK

Universități

1. Univ. Politehnică din București
2. Univ. Lucian Blaga din Sibiu
3. Univ. Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI)
4. Univ. Lucian Blaga din Sibiu ( ULBS)
5. Univ ”Aurel Vlaicu” din Arad
6. Univ . Tehina Cluj-Napoca
7. Universitatea din oradea
8. Univ.de Științe Agricole Si Med.Vetreinară Cluj-Nappoca
9. Univ. Din Petroșani
10. Univ. Ovidius din Constanța
11. Universitatea Babeș-Bolay
12. Unitatea Administrativ teritorială Com. Oituz
13. Academia Forțelor terestre ”Nicolae Bălcescu” AFTNB
14.INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ-ECOIND
15. Inspectoratul Școlar Județean Cluj
16. INCDCP ICECHIM- Filiala Călărași
17. INSTITUTUL POSTLICEAL PHOENIX Cluj-Napoca
18. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutica

Instituții

1. Secretariatul General al Guvernului (Departamentul pentru dezvolatre durabilă)
2. INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA-ECOIND
3. Ministerul Mediului
4. Unitatea Administratic teritorială Com. Oituz
5. Societatea Civilă de Avocați POP ( SCA POP)
6. Inspectoratul Școlar Județean Cluj
7. Academia Forăelor terestre ”Nicolae Balcescu” AFTNB
8. Camera de Comerț, Ind, Nav, și Agricultură Constana – Centrul Enterprise Europe network
9. INCDCP ICECHIM- Filiala Călărași
10. Consiliul Local al interprinderilor Mici și Mijlocii Călărași
11. Primaria CLUJ-NAPOCA
12. Ambasada Franței la București
13. Departamentul Pentru Dezvoltare Durabilă

Firme

1. EcoViable Ingenierie S.R.L
2. S.C ITH Impbile S.R.L
3. Carbon Expert international S.R.L
4. SC Transparency SRL
5. Serban si Asociatii SRL
6. Sc HOLD INVEST S.R.L
7. Nord Conforest S.A
8. S.C. GREENTECH S.A.
9. KATTY FASHION S.R.L.
10. SC Genesis-Biotech SRL
11. Organizația ROSAL GRUP S.A
12. Organizația S.C Brantner Veres S.A