Grupul consultativ 3 | Energie și eficiență energetică

Cadrul temei abordate de GC:

Acest grup consultativ își propune să creeze un cadru de dialog constructiv între reprezentanții din domeniu, ai administrației publice centrale şi locale, ai instituțiilor de învățământ şi cercetare pe tema energiei verzi și eficienței energetice, ca domenii prioritare ale economiei circulare. Scopul acestui dialog este de a face o analiză obiectivă a prioritizării energiei verzi și eficienței energetice în atingerea obiectiveleor Agendei 2030.

Obiectivele GC:

 • Examinarea mecanismelor de sprijin capabile să mobilizeze potenţialul acestui sector;
 • Identificarea elementelor cheie ale reformei legislaţiei privind energia verde si eficiența energetică;
 • Stimularea cunoașterii și diseminării bunelor practici în acest domeniu pentru a crește capacitatea de programare a intervențiilor în teritoriu, în conformitate cu formatul comun al platformei ROCESP și în conformitate cu formatul platformei europene ECESP;
 • Dezvoltarea cadrului de reglementare al circularității sectorului energetic la nivel național și european;
 • Dezvoltarea de instrumente de măsurare a circularității în sectorul energetic;
 • Oportunități de colaborare între părțile interesate.

Mod de lucru:

Întâlniri cu toți participanții la fiecare 3-4 luni și actualizări prin telematica la fiecare 20-40 de zile.

Pentru viitor, se preconizează:

 • Colectarea altor bune practici din domeniu în conformitate cu formatul definit.
 • Atelier de lucru pe teme specifice, util pentru tranziția către energia verde.

Descrierea produselor preconizate:

 • Atelier tematic intitulat „ATRIBUTELE ECONOMIEI CIRCULARE PRIVIND EFICIENŢA ENERGETICĂ”.
 • Revizuirea anuală a informațiilor, cu referire la cele mai importante documente de politică europeană și națională privind circularitatea sectorului energetic, identificând diferitele teme de intervenție, factori determinanți, nevoi, bariere și soluții potențiale oferite prin studii de caz și bune practici colectate și analizate.

Competențe tehnice specifice:

De la economia circulară și gestionarea eficientă a resurselor, la planificarea energetică, guvernanță, formare și educație.

Participanţii:

Administrația publică și administrațiile locale, universitățile și organismele de cercetare, companiile de profil, societatea civilă și cetățenii.

Instituții, administrație publică centrală și locală
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – Vasile Asandei
 • Camera de Comerț și Industrie Cluj – ing. Ștefan Florea DIMITRIU
Întreprinderi și asociații profesionale
 • Steinbeis – Juergen Rainzer
Reprezentanți ai societății civile, cetățeni, etc.
  Lumea formării, cercetării și inovării
   Societatea civilă
   Coordonatori
   Subgrupe
   Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
   Camera de comerț și industrie
   Chimica
   I.C.C.F. București
   Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, UTCN
   Asociația Divers
   INMA București
   Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, ULB Sibiu

   Cadrul temei abordate de GC

   • Definirea indicatorilor pentru măsurarea circularității

   Obiectivele GC

   • Studiul stadiului actual al tehnologiei, al problemelor critice și al perspectivelor existente pe tema măsurării economiei circulare la nivel macro (sistem de țară) și micro (de exemplu, o singură companie).
   • Rezultatele activităților GC pe parcursul celor 3 ani de activitate pot fi de uz operațional pentru:
    • instituțiile și administrațiile publice, cu scopul, de exemplu, de a defini politicile la nivel regional și local;
    • companiile care doresc să se angajeze în adoptarea principiilor economie circulare în sistemul lor de producție; utilizarea unor indicatori corespunzători poate, de exemplu, să permită monitorizarea rezultatelor obținute în termeni de circularitate.

   Planificarea și modurile de operare

   • GC se întrunește periodic, în funcție de nevoile operaționale specifice. Comunicările coordonatorilor către membrii GC se fac în mod normal prin e-mail.

   Descrierea produselor așteptate.

   • Rapoarte anuale privind inițiativele naționale și internaționale de măsurare a economiei circulare.
   • Obiectiv: Studierea principalelor inițiative la nivel internațional, european și național în ceea ce privește identificarea indicatorilor de măsurare a economiei circulare. Raportul urmărește să ilustreze, în cadrul fiecărei inițiative, metodologia adoptată și setul de indicatori identificați, fără a face evaluări cantitative.

   Analize pentru organizații

   Ca parte a GC3, a fost elaborat o analiză privind economia circulară și măsurarea acesteia, ca o cerință esențială pentru punerea în aplicare a acțiunilor concrete și obținerea unor rezultate măsurabile. Analiza își propune să cunoască diferitele experiențe ale măsurării economiei circulare în România, pentru a facilita difuzarea și reproductibilitatea acesteia, pe baza particularităților activităților care trebuie monitorizate.

   Participanţii

   Instituții naționale, Instituții locale, organisme de cercetare, universități, companii, asociații comerciale, reprezentanții societății civile, etc.

   Instituții, administrație publică centrală și locală

   • Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,prof. univ. dr. ing. Lucian-lonel Cioca
   • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est- Vasile Asandei
   •  CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ- ing. Stefan Florea DIMITRIU
   Întreprinderi și asociații profesionale
   •      Chimica-Oana Stănculescu
   Lumea formării, cercetării și inovării
   • INMA Bucureşti / dr. ing. VOICEA Iulian
   • ICCF – Misu Moscovici
   • UTCN – Radu Adrian Munteanu

   Societatea civilă

   •     Asociația Divers- Koreck Maria