Grupul consultativ 7 |Electrice, electronice și electrocasnice

Cadrul temei abordate de GC:

Grupul consultativ îşi propune să joace un rol dual, pe de o parte, să ofere oportunități de cunoaștere și înțelegere a pieței de reciclare, reparare și reutilizare a materialelor, iar pe de altă parte, de a conecta factorii de decizie de la nivel înalt, la discuții aprofundate, dezbateri și perspective asupra strategiilor și soluțiilor disponibile pentru industria EEE și DEEE. Se vor propune politicile guvernamentale, care să susțină importul sau comerțul cu materiale secundare, alte materiale reciclabile, produse reparate și reutilizate.

Totodată, se intenționează dezvoltarea de standarde de calitate și proceduri de inspecție privind circularitatea în acest sector al EEE și DEEE-urilor care să contribuie la atingera obiectivelor de dezvoltare durabilă conform Agendei 2030.

Obiectivele GC:

 • Examinarea mecanismelor de sprijin capabile să mobilizeze potenţialul acestor sectoare;
 • Identificarea elementelor cheie ale reformei legislaţiei privind circularitatea sectoarelor;
 • Stimularea cunoașterii și diseminării bunelor practici în acest domeniu pentru a crește capacitatea de programare a intervențiilor în teritoriu, în conformitate cu formatul comun al platformei ROCESP și în conformitate cu formatul platformei europene ECESP.
 • Dezvoltarea cadrului de reglementare a circularității sectorului EEE și DEEE la nivel național și european;
 • Dezvoltarea de instrumente de măsurare a circularității în industria EEE și DEEE;
 • Oportunități de colaborare între părțile interesate.

Mod de lucru:

Întâlniri cu toți participanții la fiecare 3-4 luni și actualizări prin telematica la fiecare 20-40 de zile.

Pentru viitor, se preconizează:

 • Colectarea altor bune practici din domeniu în conformitate cu formatul definit.
 • Atelier de lucru pe teme specifice, util pentru tranziția către circularitate a sectorului EEE-urilor.

Descrierea produselor preconizate:

 • Atelier tematic intitulat „Situatia reparabilității în sectorul DEEE din România”;
 • Revizuirea anuală a informațiilor, cu referire la cele mai importante documente de politică europeană și națională privind circularitatea sectorului EEE și DEEE, identificând diferitele teme de intervenție, factori determinanți, nevoi, bariere și soluții potențiale oferite prin studii de caz și bune practici colectate și analizate.

Competențe tehnice specifice:

De la economia circulară și gestionarea eficientă a resurselor, la planificarea resurselor, reciclare, reutilizare, redesign, LCA, materiale secundare, guvernanță, formare și educație.

Participanţii:

Administrația publică și administrațiile locale, universitățile și organismele de cercetare, companiile de profil, societatea civilă și cetățenii.

Instituții, administrație publică centrală și locală
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – Vasile Asandei
 • Camera de Comerț și Industrie Cluj – ing. Ștefan Florea DIMITRIU
Întreprinderi și asociații profesionale
 • Steinbeis – Juergen Rainzer
Societatea civilă
Coordonatori
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, ULB Sibiu
INCDMTM București
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Chimica
S.C. KATTY FASHION S.R.L.
INMA București
Subgrupe

Grupul consultativ 7 are ca temă principală identificarea de surse de finanțare pentru proiectele dvs. Cu focus pe economia circulară aducând la aceeași masa atât oportunități de finanțare europene, precum și identificarea de colaboratori și/sau parteneri pentru implementarea propunerii dvs.

Cadrul temei abordate de GC

Acesta se va ocupa de obținerea finanțării pentru proiectele dvs. eco-inovatoare, prezentând cele mai recente oportunități de finanțare europene, precum și identificarea de colaboratori și/sau parteneri pentru inovare în economia circulară.

Obiectivele GC

 • Cresterea gradului de circularitate a afacerilor din România.
 • Cresterea eco-inovarii în România;
 • Dezvoltarea de intreprinderi sociale circulare si start-up-uri circulare.

Planificarea și modurile de operare

Întâlniri regulate cu toți participanții în funcție de nevoile operaționale specifice. Comunicările sunt trimise de coordonatori membrilor GC pe cale electronică.

Descrierea produselor preconizate

 • Deazvoltarea de Heckathon pe economia circulară;
 • Dezvoltarea de solutii de incubare pe economia circulară

Participanţii

Instituții, Instituții naționale, instituții locale, organisme de cercetare, universități, companii, asociații comerciale, asociații profesionale, reprezentanții societății civile, etc.

Instituții, administrație publică centrală și locală

 • INCDMTM, București – Nichita MILODIN
 • Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prof. univ. dr. ing. Lucian-lonel Cioca
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est- Vasile Asandei
 Întreprinderi și asociații profesionale
 • Chimica-Oana Stănculescu
 • C. KATTY FASHION S.R.L.- Caterina Ailiesei
Lumea formării, cercetării și inovării
 • INMA Bucureşti /  dr. ing. VLĂDUŢ Nicolae Valentin