Grupul consultativ 6 | Aer, Apă, și Sol

Cadrul temei abordate de GC:

Analiza modului în care resursele de apă dulce, calitatea aerului și a solului sunt afectate, precum și riscurile asociate. Oportunitățile oferite de aceste resurse pentru a crea valoare suplimentară prin aplicarea principiilor economiei circulare, pot fi soluții pentru asigurarea unor parteneriate viabile în asigurarea dezvoltării durabile conform Agendei 2030.

Scopul grupului consultativ este acela de a implica experți din industrie, specialiști din cercetare, cât și din educație și societatea civilă, discutând despre cele mai bune practici și modele disponibile, pentru a facilita tranziția spre economia circulară a României.

Obiectivele GC:

 • Examinarea mecanismelor de sprijin capabile să mobilizeze potenţialul acestor sectoare;
 • Identificarea elementelor cheie ale reformei legislaţiei privind circularitatea sectoarelor;
 • Stimularea cunoașterii și diseminării bunelor practici în acest domeniu pentru a crește capacitatea de programare a intervențiilor în teritoriu, în conformitate cu formatul comun al platformei ROCESP și în conformitate cu formatul platformei europene ECESP;
 • Dezvoltarea unui cadru de reglementare a economiei circulare în gestionarea resurselor de apa, aer și sol la nivel național și european;
 • Dezvoltarea de instrumente de măsurare a circularității în industria derivată apei, aerului și solului;
 • Oportunități de colaborare între părțile interesate.

Mod de lucru:

Întâlniri cu toți participanții la fiecare 3-4 luni și actualizări prin telematica la fiecare 20-40 de zile.

Pentru viitor, se preconizează:

 • Colectarea altor bune practici din domeniu în conformitate cu formatul definit.
 • Atelier de lucru pe teme specifice, util pentru tranziția către resurse de apă, aer, sol curate.

Descrierea produselor preconizate:

 • Atelier tematic intitulat „ Ape curate și stații de epurare hibride cu inteligență artificială și cu emisii CO 2 zero”;
 • Revizuirea anuală a informațiilor, cu referire la cele mai importante documente de politică europeană și națională privind economia circulară în cadrul resurselor de apă dulce, calitatea aerului și a solului, identificând diferitele teme de intervenție, factori determinanți, nevoi, bariere și soluții potențiale oferite prin studii de caz și bune practici colectate și analizate;
 • Atelier tematic „ Dezvoltarea ecosistemelor urbane verzi albastre”;
 • Atelier tematic „ Reconvertirea inteligentă a terenurilor agricole si brownfields”.

Competențe tehnice specifice:

De la economia circulară și gestionarea eficientă a resurselor, la planificarea resurselor, epurare, LCA, material secundare, guvernanță, formare și educație.

Participanţii:

Producători, fermieri, agricultori, cooperative, procesatori și alte firma de profil, administrația publică și administrațiile locale, universitățile și organismele de cercetare, companiile, societatea civilă și cetățenii.

Instituții, administrație publică centrală și locală
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est- Vasile Asandei
 • CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ- ing. Stefan Florea DIMITRIU
Întreprinderi și asociații profesionale
 • Steinbeis – Juergen Rainzer
Societatea civilă
Coordonatori
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Camera de comerț și industrie
S.C. KATTY FASHION S.R.L.
ECO Bihor
RENERG SRL
INMA București
VELEMENTS
Asociația Mai bine
Asociația Divers
Subgrupe

Grupul consultativ ROCESP 6 are ca temă principală colectarea bunelor practici în economia circulară dezvoltate pe teritoriul național de către toate părțile interesate implicate în închiderea ciclurilor la fiecare nivel al lanțului valoric.

Cadrul temei abordate de GC

Colectarea bunelor practici ale economiei circulare prezente pe teritoriul național și promovarea cunoașterii soluțiilor circulare prin diseminarea acestora atât la nivel național pe platforma ROCESP, cât și la nivel european pe platforma ECESP.

Obiectivele GC

 • Colectarea și sistematizarea bunelor practici de economie circulară dezvoltate la nivel național primite la nivelul GDL prin intermediul platformei ROCESP și a participanților la GC4, GC5 și GC6.
 • Realizarea unei analize detaliate a tuturor bunelor practici primite la GC6 pentru a avea o imagine de ansamblu națională cât mai completă a căii de tranziție către economia circulară a țării noastre; această analiză permite, de asemenea, identificarea posibilelor puncte forte și puncte slabe ale sistemului actual de bune practici din România;
 • Promovarea cunoașterii și diseminării excelenței și a modului românesc de adaptare a economiei la nivel național prin intermediul platformei ROCESP și la nivel european prin intermediul platformei ECESP.

Planificarea și modurile de operare

Întâlniri regulate cu toți participanții în funcție de nevoile operaționale specifice. Comunicările sunt trimise de coordonatori membrilor GC pe cale electronică.

Descrierea produselor preconizate

 • Dezvoltarea unui format partajat pe platforma ROCESP și în conformitate cu platforma ECESP pentru colectarea bunelor practici la nivel național;
 • Actualizarea site-ului ROCESP, încărcarea tuturor bunelor practici naționale primite de la GC;
 • Actualizarea și sistematizarea bazei de date elaborate în 2019, cu toate bunele practici primite;
 • Elaborarea revizuirii anuale a GC6 care raportează activitatea desfășurată de GC cu referire la bunele practici colectate și analiza ulterioară (inclusiv cartografierea relativă în lanțul economiei circulare), precum și evaluarea rezultatelor bunelor practici (locale, regionale etc.) și a reproductibilității acestora, evidențiind, de asemenea, barierele, criticile și rezultatele obținute. Aceste aspecte vor fi, de asemenea, identificate prin prelucrarea grafică a informațiilor și a datelor de o relevanță majoră pentru diferitele bune practici. Participarea la evenimente naționale pe teme specifice ale economiei circulare;

Țintiți părțile interesate

Se adresează tuturor celor care doresc să urmeze căi ale economiei circulare. Instituții, instituții naționale, instituții locale, organisme de cercetare, universități, companii, asociații comerciale, asociații profesionale, reprezentanții societății civile, etc.

Perspective

 • Colectarea altor bune practici în domeniul economiei circulare la nivel național;
 • Elaborarea unei orientări pentru sprijinirea întreprinderilor în ceea ce privește tranziția către economia circulară pe tot parcursul lanțului ciclului de viață.

Participanţii

Instituții, Instituții naționale, instituții locale, organisme de cercetare, universități, companii, asociații comerciale, asociații profesionale, reprezentanții societății civile, etc.

Instituții, administrație publică centrală și locală

 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est- Vasile Asandei
 • CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ- ing. Stefan Florea DIMITRIU

Întreprinderi și asociații profesionale

 • C. KATTY FASHION S.R.L.- Caterina Ailiesei
 • ECO Bihor- Zoltán Pásztai
 • RENERG SRL- Vlaicu Luminița Ioana
Lumea formării, cercetării și inovării
 • INMA Bucureşti / dr. ing. GĂGEANU Iuliana
 • VELEMENTS- Adrian Vele
Societatea civilă
 • Asociația Mai bine- Anca Chirilă Gheorghică
 • Asociația Divers- Koreck Maria