Grup consultativ 1 | Economia sociala și colaborativă

Cadrul temei abordate de GC:

Grupul consultative își propune să contribuie la accelerarea tranziţi ei spre economia circulară a întreprinderilor și antreprenoriatului social din România, abordând cele mai presante provocări cheie cum ar fi longevitatea produselor, strategiile de reciclare, utilizarea materialelor secundare, regândire, reparare, refacere, recondiționare, reorientare, recuperare, regenerare și oportunităţi de închidere a buclei prin intermediul simbiozei industriale. De asemenea, se va pune accent pe modul în care așteptările consumatorilor modelează durabilitatea în produselor și serviciilor sociale, vom examina modul în care brandurile, comercianții cu amănuntul și întreprinderile mari și mici din cadrul economie sociale pot implementa circularitatea în lanțurile lor de aprovizionare și transforma lanțul valorii pentru atingera obiectivelor de dezvoltare durabilă conform Agendei 2030.

Obiectivele GC:

 • Dezvoltarea cadrului de reglementare a economiei sociale la nivel național și european;
 • Dezvoltarea instrumentelor de măsurare a economiei sociale;
 • Oportunități de colaborare între întreprinderi sociale și/sau de inserție;
 • Modalități de sprijin a întreprinderilor sociale și de inserție pe piața din România;
 • Sprijinirea întreprinderilor sociale în vânzarea/achiziția produselor și serviciilor sociale;
 • Prezentarea de bune practici ale întreprinderilor sociale și/sau de inserție;
 • Creșterea gradului de circularitate a afacerilor sociale din România;
 • Creșterea eco-inovării în România;
 • Dezvoltarea de întreprinderi sociale circulare și start-up-uri circulare.

Mod de lucru:

Întâlniri cu toți participanții la fiecare 3-4 luni și actualizări prin telematica la fiecare 20-40 de zile.

Pentru viitor, se preconizează că:

 • Colectarea altor bune practici din domeniu în conformitate cu formatul definit
 • Atelier de lucru pe teme specifice, util pentru tranziția către producție, achiziții și consum sustenabil în sectorul economiei sociale.

Descrierea produselor preconizate:

 • Atelier tematic intitulat „ OPORTUNITĂȚILE ECONOMIEI SOCIALE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A COMUNITĂȚILOR”
 • Revizuirea anuală a informațiilor, cu referire la cele mai importante documente de politică europeană și națională privind facilitarea tranziției antreprenoriatului social spre economia circulară, identificând diferitele teme de intervenție, factori determinanți, nevoi, bariere și soluții potențiale oferite prin studii de caz și bune practici colectate și analizate.
 • Susținerea de cursuri și webinarii pentru formarea antreprenorilor social ecologic și nu numai.

Competențe tehnice specifice:

De la antreprenoriat social, economie socială, inovare socială, economie circulară și gestionarea eficientă a resurselor, la planificarea resurselor, reciclare, reutilizare, redesign, LCA, materiale secundare, guvernanță, formare și educație.

Participanţii:

Întreprinderile sociale, Întreprinderile sociale de inserție, administrația publică și administrațiile locale, universitățile și organismele de cercetare, companiile de profil, societatea civilă și cetățenii.
Instituții, administrație publică centrală și locală
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – Vasile Asandeidefinit
 • Camera de Comerț și Industrie Cluj – ing. Ștefan Florea DIMITRIU
Întreprinderi și asociații profesionale
 • Agen Steinbeis – Juergen Rainzer
Reprezentanți ai societății civile, cetățeni, etc.
 • Asociația Mai bine-Anca Chirilă Gheorghică
Lumea formării, cercetării și inovării
 • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării, INCDMTM-
 • Centrul pentru Studiul Organizațiilor Resonsabile – Facultatea de Management, SNSPA (CSOR)-Alexandra Zbuchea
Societatea civilă
 • Asociatia Gal Oamenii Deltei-Luchian Giusca Ileana
 • Asociația ECO CLUB Timișoara-Schneider Andreia
 • Asociația Divers-Koreck Maria

Grupul consultativ 1 are ca temă principală identificarea întreprinderilor sociale din România cu scopul de a dezvolta acest sectror. Grupul de lucru își propune să aducând la aceeași masa atât oportunități de dezvoltare a întreprinderilor sociale cu focus pe economia circulară, precum și identificarea de colaboratori și/sau parteneri pentru implementarea diferitelor propuneri de colaborare, proiecte, etc.

Cadrul temei abordate de GC

Acesta se va ocupa de facilitarea cooperării între actorii economiei sociale cu focus pe economia circulară, precum și promovarea dialogului și a posibilelor sinergii în cadrul inițiativelor dezvoltate de întreprinderile sociale din România cu scopul de a contribui la dezvoltarea acestui sector prin diverse acțiuni..

Obiectivele GC

 • Dezvoltarea cadrului de reglementare a economiei sociale la nivel național și european;
 • Dezvoltarea instrumentelor de măsurare a economiei sociale;
 • Oportunități de colaborare între întreprinderi sociale și/sau de inserție;
 • Modalități de sprijin a întreprinderilor sociale și de inserție pe piața din România;
 • Sprijinirea întreprinderilor sociale în vânzarea/achiziția produselor și serviciilor sociale;
 • Prezentarea de bune practici ale întreprinderilor sociale și/sau de inserție;
 • Creșterea gradului de circularitate a afacerilor sociale din România;
 • Creșterea eco-inovării în România;
 • Dezvoltarea de întreprinderi sociale circulare și start-up-uri circulare.

Planificarea și modurile de operare

Întâlniri regulate cu toți participanții în funcție de nevoile operaționale specifice. Comunicările sunt trimise de coordonatori membrilor GC pe cale electronică.

Descrierea produselor preconizate

 • Deazvoltarea de Heckathon pe economia circulară;
 • Dezvoltarea de solutii de incubare pe economia circulară

Participanţii

Intreprinderi sociale, instituții naționale, instituții locale, organisme de cercetare, universități, companii, asociații comerciale, asociații profesionale, reprezentanții societății civile, etc.
Instituții, administrație publică centrală și locală
 • INCDMTM, București – Victor ZAFIU
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est- Vasile Asandei
Întreprinderi și asociații profesionale
 • C. KATTY FASHION S.R.L.- Caterina Ailiesei
Lumea formării, cercetării și inovării
 • Centrul pentru Studiul Organizațiilor Responsabile- Alexandra Zbuchea
Societatea civilă
 • Asociația Mai bine- Anca Chirilă Gheorghică
 • Asociația ECO CLUB Timișoara- Schneider Andreia
 • Asociația Divers- Koreck Maria
 • ASOCIATIA GAL OAMENII DELTEI- LUCHIAN GIUSCA ILEANA