Căutare Bune Practici

PlastiCircle

Organizație sau companie

Proiect finanțat de Uniunea Europeană

Tipul organizației sau companiei

Proiect finanțat de Uniunea Europeană

Localizarea bunei practici

Alba-iulia

Limba pentru conținutul original

Engleză, română

Domeniul de activitate

Servicii

Proiect elaborat în parteneriat:

– Polaris M Holding

– Institutul de cercetare ITENE (Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística) din Valencia – Spania, în calitate de coordonator,

-alți 18 parteneri din: Belgia, Germania, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Slovenia, Spania.

Sector

 

Plastic

Tipul de finanțare

Proiect declarat finanţabil de către Uniunea Europeană în cadrul programului european ORIZONT  2020

Nivelul de aplicare

 

International

Durata

01.06.2017 – 31.05.2021

Trimis de

IRCEM

„Îmbunătățirea rețelei de valorificare a plasticului folosind tehnicile economiei circulare”-PlastiCircle

Descriere

PlastiCircle a pornit de la necesitatea îmbunătăţirii ratei de colectare şi refolosire a plasticului la nivelul Uniunii Europene. În prezent anual se produc peste 25 de milioane de tone de deşeuri din plastic din care doar 29,7% este reciclat eficient. Impactul economic al îmbunătăţirii reciclării este estimat la peste 10 miliarde de euro pe an, la care se adăugă impactul asupra mediului. 

Proiectul PlastiCircle își propune să dezvolte și să implementeze un proces holistic pentru creșterea ratelor de reciclare a deșeurilor de ambalaje în Europa. Acest lucru  permite reprocesarea din nou a deșeurilor de plastic în același lanț valoric.

Acest proces are în vedere patru axe: colectare (pentru a crește cantitatea de ambalaje colectate), transport (pentru a reduce costurile plasticului recuperat), sortare (pentru a crește calitatea plasticului recuperat) și valorificare prin realizarea de produse cu valoare adăugată, respectiv: componente auto (de ex. capace pentru motoare / bare de protecție / tablouri de bord), membrane bituminoase de acoperiș, foi de asfalt, pâsle de acoperiș, mobilier urban (de ex. garduri / banci / pereți de protecție).

Rezultate principale

Componenta principală este de testare a soluției pilot adoptate de către consorțiul de parteneri și personalizate la nevoile municipiului Alba Iulia. Prin implementarea proiectului pilot se dorește:

  • Dezvoltarea unui sistem inovator integrat de colectare a deșeurilor din plastic, validat de către experți la nivelul municipalităților partenere, care să contribuie la creșterea cantității de deșeuri de ambalaje din plastic colectate.
  • Dezvoltarea unui proces inovator integrat pentru transportul deșeurilor din plastic, validat de către experți la nivelul municipalităților partenere, care să se traducă la finalul proiectului  în eficientizarea resurselor utilizate pentru transport (ex. reducerea consumului de combustibil și a cheltuielilor conexe transportului acestor deșeuri) 
  • Dezvoltarea unui sistem inovator integrat pentru sortarea deșeurilor de plastic în fracțiile optime care să fie recuperate și valorificate ulterior, validat de către experți la nivelul municipalităților partenere. 
  • Dezvoltarea unui sistem inovator integrat de valorificare și recuperare a fracțiilor din plastic, validat de către experți la nivelul municipalităților partenere.
  • Stimularea transferului de experiență la nivelul partenerilor proiectului în ceea ce privește: utilizarea de soluții la cheie pentru dezvoltarea unui container inteligent, optimizarea traseului, optimizarea tehnologiilor de sortare și a produselor obținute din deșeuri reciclate.

Persoană de contact

  • E-mail: contact@plasticircle-albaiulia.ro
  •  Telefon: 0258 819462

  Site-ul bunei practici

https://www.plasticircle-albaiulia.ro/despre-proiect

0