RIVER SONG INN

Descriere:

Problema socială identificată este riscul de marginalizare, de excluziune socială, pe care o reprezintă copiii diagnosticați cu sindrom Down; nevoia de a fi asistaţi şi pregătiţi în procesul de integrare socială prin activităţile de recuperare, reabilitare, socializare şi activităţi recreative, în vederea facilitării incluziunii sociale, cu scopul ca aceștia să își valorifice potențialul, competenţele și să devină membrii cu drepturi depline ai societății. Fundamentarea alegerii grupului ţintă şi a misiunii sociale vine din dorinţa de a conştientiza faptul că, singura dizabilitatea este de a nu vedea abilitatea. Legislaţia din România nu reuşeşte să acopere cele mai pregnante nevoi ale persoanelor cu sindrom DOWN şi ale aparţinătorilor acestora. Particularitatea izvorăşte din problemele medicale, psihologice şi sociale cu care se confruntă persoanele diagnosticate. Soluţionarea unor probleme medicale de către stat, asigură eventual un minim confort fizic, pe când măsurile privind confortabilitatea psihică şi integrarea socială sunt implementate în general la nivel de organizaţii nonguvernamentale, nefiind încă asumate de către stat. În concluzie, cu cât sprijinim mai mult şi mai mulţi dintre noi, ONG-urile în îndeplinirea scopului de a oferi din timp servicii integrate pentru persoanele diagnosticate cu sindrom Down, cu atât se vor elimina mai multe obstacole din viaţa de zi cu zi a acestor persoane. Prin acceptarea şi integrarea copiilor cu sindrom Down în societate, vom putea redescoperi umanitatea, vom aprecia din nou normalitatea şi o vom împărţi celor care luptă pentru ea. Copiii cu sindrom Down au darul de a molipsi de dragoste pe toti cei care îi înconjoară.

Întreprinderea socială dorește să ajute ONG-uri din România, prin oferirea de sprijin financiar, în baza unor contracte de sponsorizare, cu scopul facilitării incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi, mai exact a celor diagnosticaţi cu sindrom Down. Se doreşte oferirea sprijinului financiar pentru minim 24 de copii cu sindrom Down din ţară, pentru cel puţin 2 ani, precum şi orgranizarea în colaborare cu ONG-urile identificate, a unui număr de minim 3 tabere educaţionale şi/sau recreaţionale, anual, pentru minim 24 de copii cu sindrom Down şi a familiilor acestora, oferindu-le gratuit, condiții de cazare, relaxare și socializare în cadrul pensiunii turistice ce va fi dotată şi amenajată de către întreprinderea socială. Se vor putea organiza activități recreative, excursii și drumeții în zona Maramureșului istoric, ateliere de lucru şi programe specifice de consiliere şi asistenţă pentru familii, cu scopul de a a facilita comunicarea dintre aceştia şi copii. Condiţiile de viaţa ale copiilor cu sindrom Down şi ale familiilor acestora pot fi îmbunătăţite prin asigurarea unor servicii integrate de terapii ocupaţionale, logopedie, kinetoterapie, consiliere psihologică familială, psihiatrice, medicale, educaţionale, recuperatorii, astfel încât aceste persoane să beneficieze de sprijin permanent. Ne dorim ca impactul social să fie cât mai mare şi să reuşim încurajarea mai multor actori publici şi privaţi să acţioneze şi să se implice activ în vederea integrării copiilor cu sindrom Down în societate şi în şcoală. În acest sens, vom promova activităţile derulate în colaborare cu ONG-urile partenere cu care vom încheia contractele de sponsorizare, astfel încât să devenim un exemplu de bune practice şi să reuşim sensibilizarea opiniei publice şi promovarea unei imagini pozitive a persoanelor cu sindrom Down, respectiv conştientizarea publicului privind drepturile copiilor cu sindrom Down şi a nevoilor specifice ale acestora şi ale familiilor din care fac parte. În cadrul întreprinderii sociale se va crea un website şi o pagină de Facebook în vederea promovării activităţilor sociale ce vor fi întreprinse.

Întreprinderea socială utilizează principiile de economie circulară prin următoarele activități:

Refacerea și Recondiționarea – pentru decorarea pensiunii vor fi căutate și achiziționate obiecte vechi tradiționale care vor fi reparate, refacute și recondiționate;

Reducerea – Reducerea de energie electrică și termică. Prin achizitia unui sistem de panouri fotovoltaice se estimează reducerea consumului de energie din rețea cu aproximativ 20%

Reutilizarea – În cazul defectării unor aparate electrice sau alte dotări din cadrul pensiunii, acestea vor fi reparate, pe cât posibil, și nu vor fi cumpărate altele noi

Reciclarea – Se va colecta selectiv deșeurile rezultate, pe categorii: Sticlă, aluminiu, feroase, deșeuri menajere. Deseurile de sticlă și metalice vor intra in procesul de transformare a materialelor din produsele ajunse la sfârșitul ciclului de viață în noi materiale în vederea reîncorporării lor în noi produse.

Rezultate principale:

N/A

Persoană de contact:

BATOVSKI ANIȘOARA, e-mail: anibat26@gmail.com, telefon: 0722596597

Site-ul bunei practici:

N/A

Căutare Bune Practici

+2