Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu ”Ernest Lupan” este o organizație non-guvernamentală, independentă, constituită sub forma unui think-tank în domeniul cercetării, consultanței și educației, înființat în 2012 în Cluj-Napoca, România.
Misiunea IRCEM este de a mobiliza persoane, organizații și instituții în procesul de tranziție către o economie circulară, prin dezvoltarea ecosistemică a vieții pe planeta noastră, sub
influența celor trei piloni: social, economic și de mediu.
IRCEM a fondat platforma ROCESP, ca parte a proiectului ASIST – Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania începând cu anul 2019. Platforma este finanțată din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020/ POCU/449/4/16/126610.
Rolul platformei este acela de a crea un punct de convergență națională privind inițiativele, experiențele, problemele critice, perspectivele și așteptările privind economia circulară pe care țara noastră le dorește și le poate reprezenta în Europa, promovând modul românesc de adoptare a circularități prin acțiuni specifice.
Grupul de lucru 5 din cadrul platformei: Orașe și teritorii circulare are ca scop facilitarea tranziția către economia circulară a orașelor și teritoriilor în conformitate cu obiectivele Agendei 2030 privind dezvoltarea durabilă.
Grupul îşi propune să reprezinte o imagine de ansamblu a tranziției orașelor și teritoriilor către modele de economie circulară, convergente și integrate în România, pentru a face schimb de soluții și pentru a crea condițiile necesare pentru stimularea și promovarea inițiativelor de colaborare între părțile interesate de referință (administrații publice, administrații locale, organisme de cercetare, universități, companii, asociații și cetățeni). Totodată stimulează cunoaşterea şi diseminarea bunelor practici în acest domeniu pentru a crește capacitatea de programare a intervențiilor în teritoriu.
IMPORTANT
Accesul la evenimentul organizat cu prezență fizică este permis doar persoanelor care prezintă dovada vaccinării anti-COVID cu schema completă sau dovada trecerii prin boală în ultimele 180 de zile.
Ambele evenimente vor fi transmise online pe pagina de Facebook a Bienalei de Arhitectură Transilvania.
Program:
20 octombrie, ora 16.00
27 octombrie, ora 16.00
Loc de întâlnire: Casino, centru de cultură urbană.
0