PETRECERE LA CURTE

PETRECERE LA CURTE

Descriere:

Modelul de organizare al întreprinderii sociale este  unul „hibrid” combinând tehnici antreprenoriale și instrumente de business cu politici și instrumente sociale, specifice organizațiilor fără scop lucrativ și cu o misiune socială activă.

Nevoile sociale pe care întreprinderea socială le va acoperi prin programele sale sociale, sunt:

  • Nevoia de dezvoltare a abilităţilor sociale, de relaționare și de comunicare a copiilor şi tinerilor protejaţi în servicii rezidenţiale de protecţie a copilului;
  • Creșterea accesului la activități extracurriculare pentru copii proveniți din familii cu risc ridicat de sărăcie și privați de o copilărie ”normală”;
  • Ameliorarea stării psihologice a copiilor vulnerabili prin diverse activităţi distractive și creative. Întreprinderea socială își propune să reducă trauma copiilor din centre de plasament, a copiilor cu dizabilități și a celor săraci, prin programe sociale precum organizarea de ateliere creative și recreative, excursii scurte, seri de filme, petreceri pentru copii etc. Programele sociale vor fi concepute pentru dezvoltarea abilităților sociale, de relaționare și de comunicare a acestor copii.

Modelul de afaceri  acorda un rol activ economiei circulare prin includerea celor 9R (Refacere, Reducere, Reutilizare, Reciclare, Reconditionare, Reorientare, Recuperare, Refuz, Regandire) în fluxul său de prestare a serviciilor. Astfel, pornind de la refacerea obiectelor deteriorate, reutilizarea unor produse considerate ”finite” sau a cărui flux de utilizare a ajuns la final, până la reciclarea și recondiționarea elementelor plastice/lemnoase/ din sticlă și integrararea acestora în fluxul tehnologic

Având în vedere zona geografică acoperită (Zona metropolitană Cluj –Napoca, respectiv nivel regional), impactul social al programelor sociale se va resimți atât la nivelul comunității locale, cât și la nivel regional, identificând copii din grupuri vulnerabile din aria geografică menționată.

Rezultate principale

-10 copii defavorizați sprijiniți în anul 1 de funcționare;

– minim 30 de copii defavorizați sprijiniți anual, începând cu anul de funcționare a întreprinderii.

Persoană de contact

Moș George Nicolae ,mosgeorgenicolae@yahoo.com,0745894681

Site-ul bunei practi

Home – La Mosu Petrecere la curte, in aer liber – La Mosu


Căutare Bune Practici

+1

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *